Vilka elever kommer till vår skola?

Startskottet gick förra veckan. Sju grundskolor i Stockholm deltar med svensklärare i grundskolans åk 6-9. Syftet är att utveckla svenskundervisningen i lokala utvecklingsarbeten. Varje skola har en gruppledare som får vetenskaplig handledning i arbetet med att formulera en konkret handlingsplan för ett fortsatt arbete på skolan. Igår träffade gruppledarna sin handledare, Gunilla Molloy för första gången. Arbetet sker i form av en forskningscirkel.

Många spännande frågor lyftes.  Några var: Vilka textvärldar rör sig mina elever i? Hur dras elevernas erfarenheter in i läs- och skrivarbetet? Hur tas olika elevinitiativ upp i det pågående läs- och skrivarbetet? Vilken klassrumskultur råder? Vilka typer av gensvar ges på elevernas läsande och skrivande? Hur samtalar man om läsande och skrivande och om texter som läses och skrivs? Varför läser och skriver man i skolan?

Ja, vad säger du?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.