Skolinspektionen inspekterar läsundervisningen

och hur den gestaltar sig i åk 7-9 på ett antal skolor i Sverige. Utgångspunkten för granskningen är att det enligt forskare finns ett klart samband mellan betyg som elever i de senare åren i grundskolan får och elevernas läsförmåga . Ett syfte med granskningen är att projektet också bör leda till att skolor som inte ingår i granskningen får kunskaper om gynnsamma faktorer för läsutveckling och läsförståelse.

Granskningen fokuserar på i vilken utsträckning och på vilket sätt läsundervisningen bedrivs och integreras i ämnet svenska. Följande frågeställningar nämns som centrala:

  • Får eleverna i läsundervisningen ta del av olika texttyper?
  • Får eleverna bearbeta de texter som används på ett sätt som stimulerar deras läsutveckling och förmåga att förstå olika texttyper?
  • Får eleverna arbeta med digitala textförmedlande medier på ett sätt som gör att de utvecklar en förmåga att använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande?
  • Följer skola/läraren systematiskt upp elevers läsutveckling och tas uppföljningsresultaten tillvara i utvecklingen av läsundervisningen?

 Ovanstående frågor kan vara något att fråga sig själv när ”jag” tänker på min egen undervisning! Det Skolinspektionen granskar måste väl vara det som anses viktigt just nu, eller?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.