Skolinspektionens exempel på utvecklingsområden

När jag läser några av de första delrapporterna från enskilda skolor så hittar jag följande axplock av exempel på utvecklingsområden:

 • läsundervisningen behöver utvecklas
 • undervisningen bör  i högre utsträckning ge elever möjlighet till diskussion runt texter
 • stimulera elevernas läsutveckling och förmåga att förstå, tolka och uppleva olika texttyper.
 • eleverna ska ges tillfälle att bidra med kunskaper och reflektioner kring undervisningen och sitt eget lärande.
 • elevernas inflytande behöver öka.
 • eleverna ska ges möjlighet att använda digitala medier.
 • högpresterande elever behöver ges ökad stimulans
 • fasta nivågrupperingar bör undvikas
 • samverkan runt ämnesplanering i syfte att stärka elevernas progression avseende läskunskaper genom alla årskurser behöver förbättras
 • ett mer omfattande samarbete mellan svensklärarna och övriga ämneslärare behöver utvecklas för att gynna elevernas språkliga och kommunikativa utveckling
 • samverkan runt ämnesplanering för progressionen av elevernas läskunskaper genom alla årskurser behöver förbättras. Lärarna för åk 6-9 har inte inblick i planeringen avseende åk 1-5, och lärargrupperna för inte gemensamma pedagogiska diskussioner.
 • skolbiblioteket bör i högre grad fylla funktionen att aktivt stödja elevernas lärande och läsutveckling.

Jag tror att en idé kan vara att ta andras utvecklingsområden för att belysa sin egen undervisning och hitta moment som behöver utvecklas.

1 kommentar

 1. Cilla, 14 december 2011

  Jag blir förstås nyfiken på den sista punkten. Är den tydligare utvecklad i själva dokumenten? Skulle du kunna fixa en länk eller nåt till mig så jag kan läsa mer? Hittills har skolbiblioteksdebatten mest handlat om vilka krav man kan ställa på skolbibliotek när det startas nya skolor, men det vore intressant att läsa mer om vad skolinspektionen ser för utvecklingsmöjligheter för befintliga skolbibliotek.
  Tack!
  Cilla

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.