Visar alla blogginlägg från: januari 2012

Det behövs bättre evalueringsmetoder för att främja kreativa färdigheter

menar Kultur- och utbildningsnämnden i Nordiska rådet vid sitt möte 24-25 januari i Oslo.

PISA tester også de kreative kompetansene hos eleverne. Den måler hvordan eleverne innsamler, tolker og gjengir informasjon. Utdanningssystemer som gjør elever og studenter kreative, fleksible og innovative, er en av de viktigste forutsetningene for at de nordiske landene skal kunne bevare sin konkurransekraft i den globaliserte kunnskapsøkonomien de kommende årene. Samtidig er PISA-tester og nasjonale tester viktige tiltak som bør gå hånd i hånd med innovasjon og entreprenørsskap.

Det råder en febril aktivitet runt PISA resultaten och analyserna av dessa. Vill du själv läsa om vårt nordiska samarbete så är ett besök på webbsidan för Norden  (de nordiska ländernas officiella samarbete)  för en bra start. Northern lights konferensen  skriver de givetvis också om.

Vad krävs för att bli en god läsare?

Enligt konferensföreläsarna och rapporten ”Northern Lights on PISA” är svaret:

  • läsengagemang
  • automatiserad ordavkodning
  • ordkunskap

Tre komponenter som bör ingå i undervisning i alla ämnen.

Läsengagemanget presenterades på Northern Lights konferensen som en faktor som spelar större roll för utvecklingen av läskompetens än elevens socioekonomiska bakgrund. Av de svaga läsarna (i de nordiska länderna) är 60 % pojkar. Att skapa läsengagement bland lässvaga men också bland pojkar är en tuff utmaning, kanske särskilt i en skola där det inte finns så många manliga läsande förebilder.

PISA in Focus

Har du besökt PISA in Focus? Det är ett  månadsblad som tar upp olika PISA inriktade frågor. Nästa månadsblad behandlar frågan: ”Does money buy strong performance in PISA?” och det ser jag fram mot att läsa.

På Northern Lights konferensen påstods det attOECD länderna  generellt har ökat sina kostnader per elev med 25 % från 2000 till 2009. Elevernas resultat för samma period visade ingen förbättring alls! Frågan kvarstår – Hur ska vi utveckla och förändra undervisningen för att resultaten ska förbättras?

 

Har du läst bilagan i dagens DN?

Annars är det dags! Du hittar bilagan i onsdagens DN i Mälardalen. Bilagan handlar om skola och utveckling i Stockholms skolor. Syftet är att stockholmarna får möjlighet att läsa om de satsningar som staden gör inom skolans område. Utbildningsförvaltningen har därför producerat en tidning, ”Skola och utveckling”, som publicerades som en bilaga i Dagens Nyheter idag den 24 januari. Är du anställd  så hittar du den på intranätet men också på stockholm.se: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Forskola–Skola/DN-bilaga-om-skolan/.

Tänk så lägligt att den gavs ut just idag med tanke på Northern Lights konferensen om PISA -resultaten! Det kan man kalla ”timing”.

Northern lights IV

Utifrån resultaten i PISA 2009 har de nordiska länderna samarbetat och arbetat fram en nordisk rapport, Northern Lights on PISA 2009. Det är fjärde gången detta sker.  Huvudämnet är läsförståelse, både traditionell läsning och digital läsning. Fokus för rapporten ligger på de nordiska länderna, vilket gör det extra intressant för oss.  

Idag och imorgon är jag på konferensen, sedan kanske jag kan ge några glimtar. Intressant blir det och jag hoppas att jag ska få nya infallsvinklar på läsförståelseproblematiken.

Rapporten hittar du på: Northern lights on PISA 2009 – focus on reading.

Vilka elever kommer till vår skola?

Det är namnet på ett utvecklingsarbete med inriktning på språk- och läsutveckling i åk 7-9. Gruppledarna för sju Stockholmsskolor  träffades i torsdags för vetenskaplig handledning tillsammans med Gunilla Molloy, docent SU. Jättespännande arbeten som är på G på dessa skolor, det kan jag lova er.  Presentationerna av dessa utvecklingsarbeten kommer att ske en konferensdag som Skolverket arrangerar framåt maj. Förhoppningsvis kommer vi att kunna ordna så att även Stockholmslärare får chansen att ta del av dessa utvecklingsarbeten. Dock vet jag ännu inte hur vi ska ordna det. Jag är säker på att många av er ute på skolorna är intresserade!

Vad är läsflyt?

Den frågan fick jag häromdagen.

Läsflyt innebär att läsaren:

  • läser med en god hastighet
  • känner igen ord i texten
  • läser med lämpligt prosodimönster, dvs. läser med betoning, frasering,  tempo och rytm.

När dessa tre komponenter samspelar så har läsaren uppnått läsflyt, vilket i sin tur har stor betydelse för läsförståelsen. Målet att uppnå i slutet av årskurs 3 är just flytande läsning med god förståelse av både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar.

 

Vad innebär det att undervisa?

ESO-rapporten ”Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv” handlar ytterst om den frågan. Rapporten presenterar en översiktlig genomgång av internationell forskning om faktorer som påverkar elevers mätbara resultat. De forskare som refereras är främst Hattie, Marzano och Timperley men också studien som gjordes 2007 av managementfirman McKinsey. Rapporten är skriven av Dn:s ledarskribent Johannes Åman på uppdrag av ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Regeringskansliet, Finansdepartementet. Rapporten är på knappt 100 sidor och lättläst!

I slutkapitlet med rubriken Vad bör göras? sammanfattar författaren huvudproblemen för effektiv undervisning och effektiva lärarutvecklingsprogram med tre ord: förvrängning, kompetensbrist och hybris. Detta vore spännande att diskutera!

Du hittar rapporten på: ”Att lära av de bästa” (här hittar du också en webbsänd presentation av rapporten)

Direktlänk till rapporten är: http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ESO2011-8-till-webben.pdf

Snabbt fulltecknat

Jag lag upp anmälningsformuläret (för ännu en LUS-kurs) i kalendariet på PS i fredags samt mejlade ut informationen till skolornas lokala läs- och språkutvecklare. Nu ser jag att kursen redan är fulltecknad!

Stort intresse

Jag har lagt upp anmälningsformulär för intresseanmälningar till LUS-kurser samt kurser i ”Att undervisa i läsförståelse”.  Är du nyfiken på hur många som hitintills gjort en intresseanmälan! 57 respektive 55! Det är bara att kavla upp ärmarna och sätta igång. Vilken otur att det bara finns fyra eftermiddagar/vecka. Intresset för att gå kurs på fredag eftermiddag är inte så stort; bara en i varje grupp har angett fredag som möjlig. Samma med förmiddagar; bara 4 av intresseanmälningarna för ”Att undervisa i läsförståelse” kan förmiddag. Dock är det 11 av er som vill gå en LUS-kurs som kan tänka sig att gå en förmiddag. Närmaste veckan ska jag försöka hinna se efter om det råkar vara så att ni 11 kan samma förmiddag. I så fall fixar vi det.

Är du intresserad av någon av ovanstående kurser så fyll i en intresseanmälan för jag använder den informationen jag får av dessa intresseanmälningar för min planering av kurser. Du hittar formulären till:
LUS-kurser på: Intresseanmälan till LUS-kurs
”Att undervisa i läsförståelse” på: Intresseanmälan till ”Att undervisa i läsförtåelse”

De närmaste 1-2 veckorna kommer jag att gå igenom vårens kalendarium och planera in fler kurser. När det är gjort mejlar jag grundskolornas Läs- och språkutvecklare men också er som gjort en intresseanmälan. Sedan kommer också informationen och länken till anmälningsformuläret upp i kalendariet på PedagogStockholm. Bra att veta, eller hur!?