Slagfärdiga budskap – för och emot katederundervisning

Det är knappt tolv månader som skiljer artiklarna åt. 13 mars -11 citeras Björklund som vill att vi ska återgå till katedern för att förbättra resultaten. 28 februari -12 vill nobelpristagaren Carl Wieman att vi skrotar katedern. Björklund inleder med att ”Lärarens viktigaste verktyg är att varje lektion undervisa och leda klassen”. Ja, det tycker nog de flesta av oss.  Wieman har arbetat med utveckla undervisning och föreläsningar och funnit att det gick att få sex gånger bättre resultat med ett visst upplägg, nämligen:

  • eleverna måste läsa ett kort stycke i läroboken samt besvara några frågor före lektionen
  • lektionen startar med att läraren presenterar ett problem med fyra olika svarsalternativ. Eleverna får rösta om vad som kan vara rätt.
  • eleverna fortsätter med att arbeta i par med en uppgift som de löser skriftligt.
  • läraren knyter ihop lektionen.

Inget konstigt med den metodiken, eller hur!? Problemet kan bli att allt ämnesinnehåll kanske inte passar in på metoden. Ett annat problem kan bli ensidighet om man inte använder olika metoder. Ett tredje ‘aber’ skulle kunna vara att metoden förutsätter att alla har en likartad läskompetens och språkförståelse för att kunna klara första momentet.  I vilket fall så kan det vara värt att pröva. Jag tror jag börjar med att testa upplägget på någon av mina LUS-kurser så får vi se vad som händer. Att arbeta med sin förförståelse genom att läsa in sig och gå i clinch med några frågor är alltid nyttigt, detta kan sedan kompletteras med problem-/frågeställningar runt exempel med inspelade elevläsningar som bearbetas på olika sätt och i olika konstellationer för att till sist knyta ihop kurstillfället. Det känner jag för att pröva! Få se vilken respons jag får…

Läs artikeln Nobelpristagare river katedern, 2012-02-26.

Läs artikeln ”Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder”, 2011-03-13.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.