Visar alla blogginlägg från: juni 2012

Likvärdig utbildning i svensk grunskola?

Skolverkets rapport 374 är värd en stunds läsning! Kausala samband tål att diskutera. Det är värt att fundera lite över följande ”enligt OECD har länder med höga resultat en bra likvärdighet och att likvärdighet tycks gynna höga genomsnittliga resultat.”

 Såå – var ska vi börja i höst? Höga resultat eller likvärdighet?

 

Att läsa elevnära texter med flyt och god förståelse…

filmen är färdig! VAR? Naturligtvis bland de andra filmerna som vi gjort inom läs- och språksatsningen och som du hittar på www.pedagogstockholm.se/lus.

Filmen kommer upp om någon dag. Förhandstitta här:

Tanken är att visa exempel på den läsfärdighet som motsvaras av ”att läsa elevnära texter med flyt och god förståelse”. Denna utgör inte bara målet för årskurs 3 utan också grunden i våra elevers hela skolgång! Utan denna läsfärdighet är det svårt att nå målen i något ämne.

 Ge gärna lite respons på filmen/erna! Länken är: responsformulär

”Det är som att köpa biljett till en rockkonsert…”

Kommentaren fälldes av den lärare som fick sista platsen till en av höstens kurser i ”Att undervisa i läsförståelse”! Två dagar så hade 50 lärare hade anmält sig och kurserna var fullbokade. Roligt, ja! Men lite pirrigt också att förväntningarna är så högt ställda! Tack alla som är såå intresserade!

För dig som inte hann anmäla dig så kommer jag att lägga upp ett formulär där du kan fylla i att du är intresserad av att delta längre fram. Intresseanmälan är inte bindande och den kommer att finnas under fliken ”Utveckling” och sedan länkarna Språkutveckling > Läs- och språksatsningen > Program > Läsförståelse. När det blir dags för nya kurser inför vt -13 så mejlar jag alla som gjort en intresseanmälan. På så vis vet ni direkt när det går att anmäla sig och kan vara först till …

Missade du föreläsningen med Mats Myrberg och Francisco Lacerda?

 Lugn… den finns upplagd på SU:s webb så du kan fortfarande se den.  

Klicka på bilden. Titeln är:  ”Hur hänger tidig språkutveckling ihop med läs- och skrivinlärning?”

 Nog är det fascinerande att hur vi talar med våra yngsta barn i vardagen påverkar deras läs- och skrivinlärning?

 För dig som vill veta mer så kan du följa professor Francisco Lacerdas blogg på: http://stockholmuniversityphonetics.com/

Vad är hett inom läsområdet i Danmark?

Dansk lärarförening och Nationalt videncenter for laesning har bett kunniga inom läsområdet att ranka vilka läsområden som gäller 2012 – samt vilka områden som man anser borde vara heta. På frågan om vad som borde finnas med på listan blev svaret:

  • literacy
  • multimodala texter och läsning
  • läslust och motivation

 Har vi någon motsvarande diskussion/het lista i Sverige? Vad skulle finnas med på den i så fall?

Gissa var

Var tror du att du hittar följande ( finns i en sammanfattande kommentar) och vad gäller den?

”… en dyr satsning på ett fåtal lärare, och ett litet antal av landets kommuner har deltagit… tveksamt om satsningen kommer att ge någon tydlig effekt…. dessutom avser bara ungefär hälften av de deltagande lärarna att fortsätta arbeta som lärare…och satsningen kan därför till stora delar beskrivas som en chans för lärare som velat ta ett karriärkliv ut ur skolan…”

 Svaret hittar du här! och mer att läsa hittar du här.

Dyr betyder här 250 miljoner på 158 lärare i 61 kommuner.

Läsarrespons

kan se olika ut. Vid sista filmningen fick vi se smakprov på läsarrespons i formen av ”two stars and a wish”. Eleverna tränade läsning i par och avslutade sina högläsningsstunder  med att formulera två positiva omdömen om kamratens läsning och en önskan som de tror kan förbättra läsningen. Arbetssättet har gett elever som har hög medvetenhet om vilka olika kvaliteter man kan finna och/eller utveckla i sin högläsning. Jaa, 3B på Eriksdalsskolan var verkligen medvetna om vad läsning kan vara och/eller utvecklas till. Mycket imponerande!