Visar alla blogginlägg från: augusti 2012

nya kurser, ny energi

2 nya kurser har startat om att undervisa i läsförståelse, det betyder 50 lärare. Vilket engagemang! Diskussionerna och erfarenhetsutbytet startar direkt. 2,5 h bara svischar förbi. Vilken förmån att få träffa er, alla duktiga och engagerade lärare! Vilken förmån att få leda dessa kurser!

Är du en av dem som inte hann anmäla dig innan det var fullt så kan du fylla i en intresseanmälan. Länken till den hittar du på PS: Intresseanmälan

Få syn på språket – ett nytt kommentarmaterial

Kommentarmaterialet understryker betydelsen av det språkliga perspektivet i alla skolformer och alla ämnen. Materialet består av två delar. I den andra delen ”Språk och lärande” får du en bakgrund till varför språkets roll har lyfts fram i de olika läroplanerna. Ett riktigt bra material!

Länken där du kan beställa och/eller ladda ner matierlet är: Få syn på språket.

Reviderad utgåva av ”Att undervisa i läsförståelse”

Dock gäller uppdateringarna tydligen endast hänvisningarna som författaren har gjort till Skolverkets (2008) förslag på den nya läroplanen med tillhörande kursplanerl. Hitintills har jag inte lyckats hitta några andra förändringar. Dock har jag inte hunnit läsa ordentligt för att jämföra de båda texterna. Kanske du har hunnit? Hittar du några andra skillnader mellan den gamla (2009) och nya (2012) utgåvan av boken så vore jag glad om du delar med dig!

Ketchupeffekten

 Först så händer ingenting. Sedan händer ingenting. Sedan händer mer av ingenting. Men så plötsligt händer allt på en gång! Och då kör det ihop sig. Så har det varit under vecka 32 – 34. V 32 – inga telefonsamtal, inga mejl. tyst och lugnt! Jag trodde att jag hade läget under absolut kontroll. Alla kurser var inplanerade, lokalerna var bokade, diverse mejl med information var färdiga så det bara var att trycka på send vid skolstarten. Jag hade några dagars semester kvar att ta ut vecka 33-34 då jag skulle få besök av mina barn och barnbarn. Så kom besked om att jag ska presentera min ”masters”-uppsats 24 september, texten ska vara färdiglayoutad och insänd till examinator och opponent 14 september. Hoppsan! Jag trodde det skulle senare i höst. 14e får jag alltså de hundra sidor som min kurskamrat har skrivit och som jag ska läsa, sammanfatta och opponera på den 24e. Så på semesterdagarna, med huset fullt av folk och med mitt 6-månaders barnbarn på armen har jag bläddrat fram och tillbaka i almanackan för att se hur detta ska gå till. Körigt eller omöjligt!? Vilket råd skulle jag ge en kollega i den här sitsen? Jo, stryk, flytta fram och planera om. Så nu måste jag flytta fram en del aktiviteter för att fixa de närmaste veckorna. Som det kan bli ibland! Livet i ett nötskal. Man kan aldrig vara säker på något. Tur man är lärare och van vid plötsligheter. Det kommer med all säkerhet att fixa sig även om det blir på 5:ans växel.

Jo, du har gissat rätt. Jag har semster just nu men kände för att skriva av mig lite…

 Förresten – jag glömde fråga – hur skulle du göra? Vilket råd hade du gett?

WOW-effekt på ASL

Jag skulle vilja se ASL hand i hand med strukturerad läsundervisning. Forskning understryker vikten av just en strukturerad läsundervisning. Ta t.ex. The National Literacy Project – de fann att barn som haft lästimme varje dag klarade sin läsning betydligt bättre vid 11 års ålder men också att effekten höll i sig ända till slutet av grundskolan (jämfört med dem som inte haft det). Den strukturerade lästimmen såg ut så här: 10-15 min läs- och skrivträning i helklass, 10-15 min undervisning om bokstäver, ljud, ordkunskap, meningar och stavning i helklass, 25-30 min övning i grupp och en avslutande helklassdiskussion för att repetera, fråga och prata om vad man lärt sig. Här måste ASL passa in perfekt, eller hur!?

Läs mer på: http://www.nationalliteracyproject.org/

En annan likartad lässatsning hittar du på Sucess for All. http://www.successforall.org/

Sedan har vi ju Bornholmsmodellen: http://www.bornholmsmodellen.se/  för den som söker språklekar som bygger på evidensbaserad forskning.

Sammanfattningsvis – ASL tillsammans med strukturerad läsundervisning = WOW-faktor!

NYA! ”Nya Språket lyfter” är här

Materialet finns på Skolverkets webb. Tidigare version är reviderad, daterad augusti 2012, och gäller nu årskurs 1 – 6. Syftet med materialet är att vara:

  • en ingång till och fördjupning av materialet, samt 
  • ett underlag för diskussioner om innehåll och arbetssätt i en undervisning som stödjer elevens språkliga utveckling. 

Du kan ladda ner materialet från Skolverket. Länken är: Nya språket lyfter.

Har du redan hunnit titta på det reviderade materialet? I så fall vore det spännande att få höra dina reflektioner!