WOW-effekt på ASL

Jag skulle vilja se ASL hand i hand med strukturerad läsundervisning. Forskning understryker vikten av just en strukturerad läsundervisning. Ta t.ex. The National Literacy Project – de fann att barn som haft lästimme varje dag klarade sin läsning betydligt bättre vid 11 års ålder men också att effekten höll i sig ända till slutet av grundskolan (jämfört med dem som inte haft det). Den strukturerade lästimmen såg ut så här: 10-15 min läs- och skrivträning i helklass, 10-15 min undervisning om bokstäver, ljud, ordkunskap, meningar och stavning i helklass, 25-30 min övning i grupp och en avslutande helklassdiskussion för att repetera, fråga och prata om vad man lärt sig. Här måste ASL passa in perfekt, eller hur!?

Läs mer på: http://www.nationalliteracyproject.org/

En annan likartad lässatsning hittar du på Sucess for All. http://www.successforall.org/

Sedan har vi ju Bornholmsmodellen: http://www.bornholmsmodellen.se/  för den som söker språklekar som bygger på evidensbaserad forskning.

Sammanfattningsvis – ASL tillsammans med strukturerad läsundervisning = WOW-faktor!

3 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.