Visar alla blogginlägg från: september 2012

1 – 7 oktober är det Den Europeiska Dyslexiveckan

Jag såg att Svenska Dyslexiföreningen inbjuder till föreläsningar under den Europeiska dyslexiveckan, närmare bestämt gäller det 2 oktober , kl 17.30- 21.00, ABF-huset , Katasalen , Sveavägen 41, Stockholm, och de är kostnadsfria.

 • Genetiska aspekter på dyslexi
  Föreläsare : Juha Kere, professor i molekylärbiologi vid institutionen för biovetenskap och näringslära, Karolinska Institutet
 • Lärares förhållningssätt till elever med läs- och skrivsvårigheter
  Föreläsare: Ann-Katrin Swärd, fil.dr. och lektor i specialpedagogik

Är du intresserad så kan du läsa mer på Svenska Dyslexiföreningens webb.

Föreläsningar om läs- och skrivundervisning

hittar du på danska Nationalt Videncenter for laesnings hemsida finns föreläsningar om skrivundervisning med Steve Graham (skrivforskare vid Arizona State University) och Caroline Liberg (professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet).

Caroline Libergs föreläsning om skrivutvecklingens faser är väl värd att lyssna på!  Vi får följa lilla Olles skrivutveckling från den allra första början. Caroline pekar på ”kritiska steg” och viktiga knutpunkter i skrivutvecklingen och knyter an till forskning kopplat till praktisk undervisning.

 

YIPPIE!!!

Färdig! Klar! Godkänd! Examinerad!

Med vad? Jo, jag har idag presenterat mitt masterarbete i pedagogik med inriktning specialpedagogik och opponerat på en kurskamrat OCH är godkänd och klar. Arbetet ska tryckas och sedan är det bara att vänta på examensbeviset. Ni kan inte ana sååå skönt det är. Aldrig mer en kurs! –  säger jag nu – kanske ändrar det sig i framtiden. Just nu har jag lovat mig själv att inte ägnar fler helger åt att skriva … nu ska jag ägna helgerna åt att gå i skogen, träna, roa mig och kanske också bara vara.

Grattis Skarpaby!

400 har tittat på filmen om ert arbete med aktiv läsundervisning, läsförståelsestrategier, iPads och ASL!

Är inte du en av alla som har använt dig av våra filmer om lärares arbete ute på Stockholms skolor och bedömning av läsfärdighet så kan du botanisera bland filmerna på PedagogStockholm.

Välkommen också att dela med dig av dina tankar och reflektioner. Ett formulär för det hittar du HÄR.

Obesvarade frågor inom läsforskning

är rubriken på professor Pekka Niemis föreläsning fredag 5 oktober. Den håller på mellan kl. 13-15 och är kostnadsfri. Plats: Dahlströmsalen, Rålambsvägen 26 D, Konradsberg.

Föreläsningen tar upp frågor inom läsforskning som t.ex:

 • ‘treatment resisters’,
 • försvinnande effekter av framgångsrika interventioner,
 • svårigheten att förklara variation inom läsförståelse.

Frågor som jag tror att många av oss  som arbetar med läsinlärning och att lära elever läsa för att lära ställer sig dagligen!

Läs mer på Stockholms universitetets webb: här  och här.

12e november

då kommer lärare från Sätraskolan och Eriksdalsskolan att berätta om sin undervisning; fokus är ”aktiv läsundervisning”. På tapeten står läsförståelsestrategier, elevrespons, matriser i läsundervisningen och ”two stars and a wish”.

Nu kan du anmäla dig i kalendariet på PedagogStockholm! Leta dig fram till 12e november…

 

Vill du berätta?

I mitt jobb som utvecklingslärare har jag lärt mig att vi i Stockholm har så många duktiga lärare ute i skolorna. I förra blogginlägget skrev jag om 3e september när Jessica, Suzanne och Richard berättade om sin undervisning.

Vill du också berätta? Börja då med att kontakta mig så kan vi prata igenom hur det skulle kunna se ut, kanske en möjlig programpunkt. Jag vill gärna hitta alla er som jag ännu inte vet finns…. alla er som arbetar med både större och mindre utvecklingsarbeten i er undervisning.

Låt inte Jantelagen styra dig utan våga kontakta mig!

inspirera, inspirera, inspirera

- det är vad Jessica, Suzanne och Richard gjorde 3e september! Jessica och Suzanne presenterade hur de arbetar med läsning, läsförståelsestrategier, iPads och ASL (att skriva sig till läsning). Teori konkretiserades i praktisk undervisning.

Vi fick höra hur Richard lagt upp ett utvecklingsarbete runt bedömning och dokumentation med våra yngsta barn  i F-klass och åk 1 kopplat till läroplanen. Det var barnens egna IUP-böcker, seriestrippar, matriser och berättande på olika nivåer. Han konkretiserade hur han lär barn  i F-klass och åk 1 att berätta. Med hjälp av en uppsättning små figurer bygger han och barnen tillsammans berättelser.

Barnen får också skriva dikter som de sjunger till ett eget, enkelt ackompanjemang. Även detta fick vi höra exempel på när han spelade och sjöng några exempel.

Richards honnörsord var ”I see” och en av hans viktigaste lärdomar var att ”BFL (Bedömning För Lärande) är en grundhållning som förändrar min syn på lärandet i klassrummet och min egen roll som lärare”.

Var femte person du möter på gatan

klarar bara att läsa de enklaste texterna. Siffran för Sverige är 17 %.  Det är också skillnad beroende på kön; uppgifterna gäller för var fjärde 15-årig pojke  medan de endast gäller 13 % av flickorna. Konsekvensen för dessa individer är att de får svårt att klara sig i dagens samhälle.

Uppgifterna kommer från en rapport framtagen av the Commission by the Eurydice network och fokuserar fyra huvudområden: undervisningsupplägg, hur man möter läs- och skrivsvårigheter, kompetensutveckling och läsprogram för ”promotion of reading outside school”.

Du kan läsa hela rapporten på: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130EN.pdf

Föredrar du sammanfattande artiklar på svenska så hittar du sådana på t.ex.:

Rapporten lyfter också att få länder har lärare som är specialiserade på att stödja lärare och elever inom läsområdet. Rapporten understryker följande:

 • Reading difficulties can be tackled effectively if problems are identified and addressed as early as possible, if teaching material is adapted to specific needs and teachers are offered continuing professional development.
 • Intensive and targeted instruction, for individuals or small groups, can be particularly effective. However, few teachers have the opportunity to specialise in this area and reading specialists who support teachers in the classroom are on hand only in the United Kingdom, Ireland, Malta, and the five Nordic countries.
 • Lengthy procedures for organising additional support can also be a barrier to providing early and effective help to pupils.

 

Nyfiken?

på kollegor som arbetar med att undervisa i läsförståelse!? I så fall ska du bevaka kalendariet för 12 november kommer några av dessa kollegor att presentera hur de arbetar. Då får du också möjligheter att ställa frågor och diskutera hur man kan komma igång.