Visar alla blogginlägg från: november 2012

Läsambassadören rekommenderar

både oss lärare och skolbibliotekarier att förbereda biblioteksbesök genom att elever får fylla i en enkel enkät om sina bokpreferenser. Så här kan det se ut (bilden är från Johan Unenges presentation):

 

BOKA DIG
Jag heter
_________________________

Jag gillar böcker som är:

 • Spännande
 • Roliga
 • Fantacy
 • Romantiska handlar om sport

 Jag gillar böcker som är:

 • Tunna
 • Tjocka
 • Mittemellan

 Den bästa bok jag läst heter:
_________________________

 På fritiden gillar jag att:
_________________________

 Med hjälp av ovanstående enkla bokenkät så kan både lärare och bibliotekarie vara förberedda på vilka böcker som eleverna kommer att leta efter och ha tagit fram ett antal förslag.

Vill du ta del av vad Johan Unenge talade om och hans powerpoint samt övriga föreläsares anföranden så hittar du dem på Skolverkets webb för konferensen: Jämställdhet, språk och kommunikation 2012.

 

Webbinarium 10/12 om läsundervisning i åk 7-9 – deltar du?

Skolinspektionen arrangerar webbaserade seminarier om olika granskningar. 10/12 kl. 11-12 är det dags för webbinarium om den senaste granskningen av läsunderivsning i åk 7-9. Alla som vill är välkomna att delta i dessa webinarier. Det enda som krävs är en vanlig dator. För information och för att anmäla sig går du in på länken: webbinarium.

För mig blir det första gången jag  deltar och därför ser jag fram mot det väldigt mycket. Det blir en ny erfarenhet! Sedan tycker jag att Skolinspektionens granskningar av läsundervisning är synnerligen intressanta. De visar att det finns flera utvecklingsområden i vår läsundervisning. Du som är intresserad av att läsa lite kort om denna granskning hittar den på: Läsundervisning i åk 7-9.

Nog får man skryta lite?!

Under 2010 gjorde jag en uppföljning och utvärdering av grundskoleavdelningens läs- och språksatsning, ”Lärarna, eleverna och deras läsning”. Döm om min förvåning och glädje när jag upptäckte att min rapport finns refererad i Kulturrådets litteraturutredning och att jag finns med i referenslistan!

Här hittar du mer om litteraturutredningen.

Själva rapporten hittar du här: Läsandets kultur, SOU 2012:65.

Varför ska pojkar läsa när deras pappor inte gör det?

Det var Gunilla Molloy som ställde frågan och jag tycker att den är en bra utgångspunkt för ett samtal.

Johan Unenge var en annan dagens föreläsare på Skolverkets nationella konferens om läsning, ”Jämställdhet, språk och kommunikation”, 20/11. Johan frågade ”vad skulle hända om föräldrar som ägnar timmar åt att stötta sina barn i olika idrotter genom att skjutsa, sälja fika och liknande engagerade sig lika mycket i sina barns läsning”?!

Har du några svar på ovanstående frågor? Eller kvalificerade gissningar på hur svaren kan lyda?

Känner du till projektet ”Läsambassadören”?

Syftet är att främja läslust och satsningen drivs och finansieras av Kulturrådet. 2011-2013 är det Johan Unenge som är läsambassadör och senast i går var han på TV där ha i ett Rapportinslag talade om pojkars läsning. Tydligen kommer vi inte att ha några läsande pojkar om fem år! Man kan fråga sig vilka konsekvenser det får  för samhället men särskilt för pojkarna själva. Ja, är du intresserad av pojkars läsning så kontakta mig. Vi kanske kan göra något för att utveckla idéer runt den specifika frågan!?

Du kan läsa mer om Läsambassadören  här. Imorgon kommer jag att träffa Johan Unenge då han talar på årets nationella konferens med Skolverket för alla oss som har ett övergripande ansvar för språk-, läs- och skrivutveckling ute i kommunerna. Jag ser fram mot morgondagen och att få höra lite mer!

Vill du se Rapport-inslaget så är länken: http://www.svtplay.se/video/589294/18-11-19-30 (du hittar inslaget 21.50 i in sändningen.

 

koppleri, kopplera, kopplerallanla

Nu har jag lusläst Få syn på språket – Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen. och tycker att det är .

Det jag särskilt fastnar för är att kommentarmaterialet lyfter att kunskapskravet i t.ex. bild är att kunna göra ”kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden” (s 20).  På mina kurser i att undervisa i läsförståelse arbetar vi med hur vi kan undervisa för att lära elever att göra textkopplingarna: text till mig själv, text till text samt text till världen.

Samtalet lyfts som ett medel att utveckla elevernas resonemang men också för att undervisa i HUR resonemang byggs upp och förs framåt och  HUR man ställer adekvata frågor. Det här med adekvata frågor återkommer jag till.

 Få syn på språket har också gett mig en del idéer till hur jag skulle kunna utveckla och gå vidare med en fortsättningskurs för att undervisa i läsförståelse. Man måste ju alltid ha något på G!

Så bra att jag opererade foten och fick några dagar att sitta och läsa in mig på diverse material men också till reflektion….

Tack Sätra och Eriksdalsskolan!

I går presenterade Sofia,  Malin, Malin och  Malin hur det arbetar med elevrespons, parläsning, matriser och läsförståelsestrategier. Superbra! Det är sååå uppskattat att få höra hur kollegor arbetar – det märktes tydligt på åhörarna. Vi hade också två hemliga gäster i publiken, nämligen Martin Widmark och Jenny Helldahl som arbetar med förberedelserna till en satsning på läsning samt en bok om och med lärare som arbetar med läsförståelsestrategier. De var riktigt imponerade ska ni veta. Kanske har vi snart lärare som får skriva om sitt arbete i en bok….!?

Kollegorna på Sätra har också gjort egna underlag, t.ex. olika skyltar och symboler, som de använder i sin undervisning i läsförståelsestrategier. Rubrikerna är:

 • Cori
 • Cowboy kapitel 1-5
 • Framsida
 • Innan vi börjar läsa – spågumman
 • Konstnären kapitel 1-5
 • Nicke Nyfiken kapitel 10-12
 • Sammanfatta tabell cowboyen
 • Skyltar namn
 • Skyltar omarbetade
 • Spågumman innan du börjar läsa en text
 • Så här kan jag göra för att förstå ett svårt ord
 • Titta på rubriken och gissa vad det är för text
 • Utvärdering av arbetet med häxprovet 

 Generösa som de är så har de lagt upp alla sina underlag på Sätraskolans webb om läsförståelse.  Fritt för dig att använda!

Skam den som ger sig!

Jag söker fler lärare som är intresserade av pojkars läsning! Förra veckan efterlyste jag lärare som arbetar med pojkars läsning. Några lärare har jag fått kontakt med.

Nog är ni fler därute på fältet som arbetar med pojkars läsning eller kanske vill göra det?! Nog är ni fler som inte ger upp när det suger? Nog är ni fler som vore intresserade av erfarenhetsutbyte?

Visste du att av våra s.k. svaga läsare är 60 % pojkar och att ungefär hälften av pojkarna inte läser om de inte måste?! För gruppen som inte läser om de inte måste finns också en samvariation med resultaten i läsfärdighet, den här gruppen har avsevärt sämre resultat. (Nothern Lights on PISA 2009 – focus on reading)

Jag väntar på att DU ska ta kontakt med mig och berätta lite närmare om hur du arbetar!