gilla läsa spelar roll!

Elevernas och föräldrarnas inställning till läsning har betydelse. I PIRLS visar det sig att elever med föräldrar som tycker om att läsa når högre resultat på läsprovet. Mindre förvånande är det kanske att elever som tycker om att läsa har ett bättre läsprovsresultat än de som inte tycker om att läsa. Samtidigt är det illavarslande att vi under den senaste tioårsperioden ser en nedgång även i föräldrars intresse för att läsa. Som lök på laxen vet vi nu att också lärare läser mindre. Nu när vi vet att det är ett starkt samband mellan vuxnas intresse för att läsa och elevernas läsresultat  måste vi kanske börja fundera över läsfrämjande åtgärder för oss vuxna, eller!?

Att våra elevers läsförmåga försämras är tragiskt också mot bakgrund av att andelen barn som kommer till skolan med goda förkunskaper har ökat sedan 2001! Hela tre av fyra elever har föräldrar som uppger att deras barn behärskade grundläggande läs- och skrivfärdigheter mycket eller ganska bra innan de började skolan. Här har vi ett kapital att förvalta!

Nyfiken på rapporten och analysen av PIRLS 2011? Du hittar dem här: PIRLS 2011 (Skolverkets webbsida om PIRLS 2011)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.