Input

Det är en så härlig känsla när något ögat råkar ta in sätter igång hjärnan.

Läste just en blänkare på Skolporten om Andreia Balans avhandling ”Assessment for learning”. Hon har undersökt effekterna av att kombinera och arbeta parallellt med fem strategier för bedömning för lärande.

Interventionen präglades av att:

  1. göra mål och kriterier tydliga genom en systematisk användning av bedömningsmatriser
  2. göra elevernas lärande synligt genom en användning av problemlösningsuppgifter och grupparbete
  3. ge eleverna nyanserad information om deras prestationer, inklusive sätt att gå vidare i sitt lärande
  4. aktivera eleverna som resurser för varandra genom kamratbedömning och kamratåterkoppling
  5. skapa ett forum för kommunikation om bedömning, som omfattar både elever och lärare.

Mina tankar går direkt till det arbete jag gör runt läsförståelsestrategier. Det vi inte har arbetat med är bedömningsmatriser men resten ingår. Dock har jag lärare som arbetar med läsning, kamratrespons på läsning och detta utvecklat till kriterier som klassen gemensamt lägger in i bedömningsmatriser. Läsande handlar om både avkodning och förståelse. Läsande ses idag som en problemlösning som gynnas av att ske i dialog med andra. Information om hur läsaren kan gå vidare i sina tolkningar och analyser av texter finns med hela tiden. I och med att den gemensamma textbearbetningen sker i dialog i par, smågrupper och tillsammans ges rikligt med utrymme för återkoppling. Utifrån att arbetet med läsförståelsestrategier är välstrukturerat, pågår i dialogform och bl.a. syftar till att eleverna ska veta VILKA strategier de ska använda NÄR, HUR och VARFÖR, så finns det hela tiden utrymme för ett forum för en kommunikation om bedömning.

Nu funderar jag över hur man tydligare kan använda de fem strategierna dagligdags.

Läs mer om Balans avhandling på Skolporten: Assessment for learning

1 kommentar

  1. Ingalill, 30 januari 2013

    Intressant! Vill gärna höra mer om detta vid tillfälle!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.