Läs- och skrivundervisningen

granskas nu, våren 2013, av Skolinspektionen. Granskningen görs mot bakgrund av att elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande inte alltid tas tillvara i läs- och skrivundervisningen och att färre elever idag är avancerade läsare. I Lgr 11 står det under rubriken ”Skolans uppdrag” att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”.  Granskningen syftar till att undersöka om elever i grundskolans tidigare år får en läs- och skrivundervisning som stimulerar och utvecklar deras läsande och skrivande.

Granskningen fokuserar fyra frågeställningar:

  1. Utgår den tidiga läs- och skrivundervisningen från elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande?
  2. Används en variation av material, medier och metoder i läs- och skrivundervisningen i syfte att individanpassa undervisningen så att elevernas läsande och skrivande stimuleras och utvecklas?
  3. Följer skolan upp och utvärderar elevernas läs- och skrivutveckling så att undervisningen förbättras och utvecklas?
  4. Används skolbiblioteket aktivt i syfte att stimulera elevernas läsande och skrivande?

Fyra frågeställningar värda att fundera över i förhållande till den egna undervisningen, eller hur!?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.