Läskunnighet i alla dess former – nu ekologisk läskunnighet!?

Läsa, vad är då det? Enligt etymologisk ordbok förklaras begreppet så här:

Läsa: fsv. Laesa plocka, samla: läsa isl. lesa med samma bet.: gemens. germ ord med urspurngl. bet. ”plocka, samla”

Läsa handlar dock om mer och läskunnighet behöver relateras till literacy. En beskrivning av begreppet är:

Gemensamt är att de olika betydelserna avser olika förmågor att tolka, ”läsa av” och förhålla sig till omvärlden. I kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk framskrivs ett vidgat textbegrepp som omfattar bild, drama, läsning, skrivning och förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik (Skolverket 2000c). I IEA-undersökningarna (PIRLS och Trendstudien) har reading literacy definierats som: ”The ability to understand and use those written language forms required by society and/or valued by the individual” (Campbell m. fl. 2001, s.15).

Referenser:

  • Skolverket 2000c: Kursplaner och betygskriterier. Grundskolan. Skolverket.
  • Campbell m.fl. 2001: Framework and Specifications for PIRLS Assessment 2001—2nd Edition.

Ja, läskunnighet förstås idag ur ett brett perspektiv och här tyckte jag det var spännande att en disputerad i humanekologi intresserar sig för ekologisk läskunnighet. Blir du nyfiken så kan du lyssna på hennes kortföreläsning som gavs inom programmet ”En akademisk kvart” (Malmö Högskola).

 

 Bland annat problematiserar hon läskunnighet utifrån nedanstående bild.

 

Frågan är vilka symboler olika grupper av individer, dvs. barn, vuxna osv., känner igen?

Hon använder begreppet esoterisk och diskuterar fenomenet med att när praktiken försvinner så försvinner också orden för det.

Ja, världen förändras och därmed innebörden i många begrepp. Nu senast har OECD kommit med en rapport ”Trends shaping Education 2013” och den ställer många frågor, bl.a. om dagens digitala utveckling – men det får jag återkomma till en annan dag! Börja med att läsa mer på Skolverkets omvärldsblogg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.