Samtal är A och O…

ÄVEN för läsförståelse. Många av våra elever har svårt för att t.ex. läsa mellan raderna, skumläsa och sovra i texter. Detta kan leda till att eleverna fastnar i svåra texter. Då är det stor risk att de utvecklar ett passivt förhållningssätt till läsning och kanske ännu värre utvecklar ett undanvikandebeteende inför läsning.

Enligt Vygotsky är social interaktion mycket viktigt i vår språk- och kunskapsutveckling. Det är här samtalet om texter kommer in. Med samtalet som stöd kan läsaren klara sådant denne ännu inte klarar på egen hand. När läraren arbetar med strukturerade textsamtal får eleven just detta stöd. När läraren genom att ”tänka högt” modellerar hur läsaren kan göra för att förstå en text så blir de olika läsförsteålsestrategierna synliga för eleven.

 Läsning ska ses som problemlösning. När läsaren brottas med en text utvecklas också tänkandet. Som stöd i detta arbete finns ett antal strategier som läraren kan lära ut. Mer om detta kommer…

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.