Nu har vi passerat 1000 visningar!

Upptäckte att en av filmerna om läsning som vi tog fram våren 2012 nu har visats mer än 1000 ggr! Jätteroligt att de faktiskt används. Min tanke var att de skulle kunna utgöra diskussionsunderlag för att diskutera läsfärdighet. Det är lika svårt att bedöma läsning som att sätta betyg. På torsdag 21a mars har Skolinspektionen ett webinarium om bedömning och betyg. Här hittar du ocskå en intressant rapport om den bristande likvärdigheten i bedömning och betyg. Skolinspektionen understryker vikten av sambedömning och samverkan för att skapa förutsättningar för likvärdighet. Exakt samma anser jag gäller för bedömning av elevers läsfärdighet. Det är först när lärare får tid att arbeta med sambedömning som dessa blir riktigt bra. Arbete med bedömaröverensstämmelse leder också till att lärares generella bedömarkompetens ökar. En av de saker jag arbetar med är att leda workshops runt bedömning av läsfärdighet med arbetslag ute på skolor. Upplägget är att vi lyssnar på 2-3 min av en inspelning av en läsande elev, sedan diskuterar lärarna i smågrupper vad de tycker att de har hört för att sedan beskriva sin upplevelse av läsningen för alla, sedan diskuterar de ett förslag på bedömning av läsnivån, därefter ges tillfälle att ställa frågor till den lärare som har spelat in elevläsningen och allra sist diskuterar vi tillsammans fram en bedömning av läsfärdigheten hos den specifika eleven. En vanlig slutsats är att det krävs många lyssningstillfällen på olika texter för att verkligen kunna bedöma elevens läsfärdighet. Bedömning av läsning är och måste ske undervisningsintegrerat för att eleven ska komma till sin rätt och ges chans att visa vad denne verkligen kan.

Du hittar film/erna här: filmer om läsning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.