Ord- och begreppskunskap

en av tre viktiga delar i läsförståelse. Ord- och begreppskunskap utvecklas genom läsande förutsatt att läsaren får brottas med nya och/eller lågfrekventa ord och begrepp. Här har också sakprosan en viktig roll med sina ämnesspecifika ord och begrepp. Utvidgandet av ord- och begreppsförrådet förutsätter att det lästa uppfattas som meningsfullt samt att läsaren är läsengagerad. Några strategier för att arbeta med ord- och begrepp hittar du i Adams (2000; ”Beginning to read”). Här hittar du exempelvis följande förslag:

 • se på kontexten och stavelsemönster.
 • ge en definition, synonym eller motsats till ordet.
 • läsa meningen flera gånger.
 • läsa hela stycket en gång till. En kamrat eller läraren läser stycket.
 • reflektera och samtal över läsningen.
 • hoppa inte över svåra ord utan använd någon av strategierna för att förstå dessa.

Yngre elever, dvs. i de tidigaste årskurserna, förstår inte det skriftliga språket lika bra som det talade. Tidiga läsare läser också ofta enklare texter där ordförrådet är mer elevnära och vardagligt. Därför är vuxnas högläsning mycket viktig i och med att högläsningen i högre grad kan utmana.

Även för att utveckla, bredda och fördjupa ord- och begreppskunskapen krävs undervisning i strategier. Och detta kan starta tidigt!

Ett bra tips fick jag i det senaste numret av tidningen Dyslexi (2013, nr 1) där Christina Wiklund, adjunkt vid Linköpings universitet, föreslår självbedömning med följande frågor:

 1. Jag har aldrig sett ordet förut.
 2. Jag har sett ordet förut men jag vet inte vad det betyder.
 3. Jag har sett ordet förut och jag tror att det betyder ____________. (synonym eller förklaring)
 4. Jag kan det här ordet. Det betyder ___________. (synonym eller förklaring)
 5. Jag kan använda ordet i en mening: ______________________________________________

Givetvis finns inte lösningen i en modell utan det är viktigt att jag som lärare har många verktyg i min verktygslåda så att jag kan både arbeta  med och bedöma elevernas färdigheter multidimensionellt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.