iWTR

betyder ”Integrated Write to Read” som är samma sak som ASL. Skolporten tar upp studien ”Improving liteacy skills through learning reading by writing” som presenterats som artikel i tidningen Computers & Education.Detta är en mindre pilotstudie som kommer att följas av en mer omfattande studie framöver. Det intressanta är resultatet. Studien som pågick under ett år och omfattade 87 stycken 7-åringar visar att barnen i studien:

  • blev avsevärt bättre läsare
  • skrev längre texter
  • med bättre struktur
  • och tydligare innehåll
  • samt använde ett mer utvecklat och rikare språk
  • dessutom bedömde lärarna att barnen i testgruppen hade ett gott självförtroende rörande sitt läsande och skrivande

jämfört med kontrollgruppen.

Artikelförfattarna (Annika Genlott, skolutvecklare i Sollentuna, och Åke Grönlund, professor, Örebro universitet) förklarar det goda resultatet med kombinationen av teknologi och social interaktion och kommunikation.

Tillvägagångssättet var att barnen samarbetade parvis med att skriva sina texter på dator. Som stöd hade datorerna också talteknologi. Texterna publicerades på klassens webb och diskuterades av barn, lärare och föräldrar. På så vis skapades texter i autentiska sammanhang. Skrivandet hade ett syfte men också mottagare som gav respons.

Författarna till artikeln menar att traditionell läs- och skrivinlärning kräver att barnen klarar att gå igenom två utvecklingsprocesser parallellt, dels en kognitiv då de lär sig läsa, dels en motorisk då de lär sig skriva med penna. Genom att skjuta upp handskriften ett år får barnen först fokusera den kognitiva utmaningen att lära sig skriva och läsa för att därefter lära sig att själva forma bokstäverna.

 Själva designen på studien överensstämmer helt med kursplanerna. T.ex. understryks vikten av samarbete, kommunikation, att allt skrivande har ett syfte och en mottagare, respons från kamrater och vuxna samt att ämnen väljs utifrån en strävan att ta tillvara barnens intressen.

Jag ser fram mot resultaten av nästa studie som ska bli större.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.