Vilken typ är du?

När det gäller att använda IKT i undervisningen vill säga.

Forskarna Donnelly et al. (2011; ”A framework for teachers’ integration of ICT into their classroom practice.”, Computers & Education, 57, 2, 1469-1483) fann i sin forskning fyra kategorier av lärare när det kom till att använda IKT.  

 

En närmare beskrivning av lärarkategorierna är:

  1. Creative adapters – kreativa, flexibla och anpassningsbara lärare med starkt fokus på eleverna och deras lärande.
  2. Contented traditionalists –  lärare som saknar inneboende motivation och som främst sporras av elever som uppnår goda resultat
  3. Selective adopters – lärare som använder bara IKT när det hjälper eleverna att klara t.ex. prov och examina
  4. Inadvertent users – lärare som använder IKT mer slumpartat och oavsiktligt.

Donnelly et al. menar att det är eftersträvansvärt att styra lärares attityder och undervisningspraktik mot den övre, högra hörnan, dvs. att lärare fokuserar eleverna och deras lärande samt äger sin undervisning och kan anpassa denna efter eleverna, gruppen och situationen.

Läraren är nyckelpersonen även när det kommer till i vilken grad användandet av IKT blir framgångsrikt. Det är läraren som väljer undervisningsstrategier, leder klassrumsarbetet, uppmuntrar till social interaktion och ömsesidigt lärande.

Ovanstående modell för lärares IKT användning i undervisningen förklarar att det kan bli mycket olika resultat i forskning av hur IKT påverkar undervisning och elevers resultat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.