Visar alla blogginlägg från: juni 2013

SAOL i din mobil

Kanske har du redan hittat appen?! Annars hittar du den på Svenska Akademiens webb, SAOL-appen. Är mycket användbar!

Höstens studiecirklar i ”att undervisa i läsförståelse”

ligger nu upplagda i kalendariet på PedagogStockholm.  Jag startar tre nya studiecirklar under september och de är upplagda på sina respektive startdatum, dvs. 2/9, 4/9 samt 19/9. Endast några platser finns kvar! Runt höstterminens start kommer det att finnas ett fåtal (reserv-)platser att anmäla sig till. Bra att veta för dig som inte hann anmäla dig.

 Jag har inte semester än på ett tag så har du frågor är det bara att höra av sig.

Läskonferens

SCIRA (Swedish Council of the International Reading Association) bjuder in till den 18:e europeiska läskonferensen i Jönköping den 6-9 augusti 2013.  Keynote speakers är bland annat professorerna Elsie Anderberg och Stefan Samuelsson. Information och anmälning gör du på SCIRAS webb.

En läsande klass – sajten är uppe!

Du kan läsa mer om projektet ”En läsande klass” på: http://enlasandeklass.se/

 Barnboksförfattaren Martin Widmark är eldsjälen bakom satsningen vars genomförande möjliggörs av ett antal samarbetspartners. Exempel på sådana är flera av förlagen, Junibacken, postkodlotteriet, läsrörelsen. Fler är på väg in!

Studiehandledningen som syftar till att hjälpa lärare i åk 1-6 planera in läsförståelsestrategier i sin undervisning kommer dels att skickas ut i ett exemplar till landets alla skolor men den kommer också att finnas att ladda ner kostnadsfritt. Likaså kommer annat material att finnas på sidan för kostnadsfri nedladdning.

Undervisar du i åk 1-6 så lägg upp sajten bland dina favoriter. Du kommer att få användning för den, det känner jag mig övertygad om!

”Know thy impact” – Hattie i Svd

Poängen med en reform eller aktivitet ska inte vara att den fungerar – den måste fungera bättre än annat för att den ska vara värd att satsa på, resonerar Hattie i artikeln. Han menar att vi diskuterar fel frågor i skoldelbatten. Det är elevernas förväntningar på lektionen, lärarens feedback och diskussionerna i klassrummet som kan lyfta resultaten. Vi som lärare har en viktig roll i att utveckla vår undervisning och vårt ledarskap i klassrummet!

Andra forskare har redan tidigare betonat att det inte handlar om vilken metod läraren använder utan hur (Chall 1996). Inte heller vetenskapligt beprövade metoder garanterar goda resultat utan det hänger på att läraren har kunskap om de språkutvecklingsmekanismer som ligger bakom metoden. Lärare behöver kunna koppla teori till praktik och vs (Myrberg 2003).

 Läs hela artikeln: Svd ”Alla lärare är inte bra” , 130612.

 

Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande

Är titeln på en rykande färsk avhandling av Catharina Tjernberg. Till hösten kommer den också ut i bokform. Vad får jag då veta när jag läser avhandlingen?

Några begrepp i avhandlingen är utmaningar, komfortzon, textsamtal, lärandets parallellprocesser, phronêsis.

Utmaningar är något som även Skolinspektionen granskar och understryker. Faktiskt ett vanligt förekommande påpekande. Utmärkande för undervisning som ger lärande elever är att undervisningen utmanar eleverna att klara lite mer än vad de egentligen kan. De arbetar inom sin utvecklingszon, ZPD, zone of proximal development med Vygotskys terminologi. Texter, arbetsmaterial och uppgifter ska ligga på gränsen till vad eleverna klarar. Samtidigt är det en balansgång att inte ge för mycket hjälp så att eleven hamnar i komfortzonen. Jag har hört professor Mats Myrberg tala om vådan av att elever endast läser texter inom sin komfortzon och aldrig utmanas. Det medför att elevernas ord- och begreppsvärld inte vidgas men de får heller inte uppleva glädjen av att klara något som först kändes lite svårt.

De lärare som använder textsamtal som arbetsform lär också sina elever en struktur för att ta sig an en text och knyta den till sin egen erfarenhetsvärld. Dessa samtal hjälper eleverna att utveckla strategier så att de fortsättningsvis klarar att ta till sig texter i olika genrer med god förståelse vilket är viktigt för texterna i SO- och NO-ämnena. I textsamtal synliggörs och medvetandegörs lärandet. Eleven får syn på sitt eget tänkande om sitt tänkande. Här har vi exemplet med undervisning i olika läsförståelsestrategier som ger eleverna verktyg för att arbeta med sin förståelse av texter, skönlitterära likväl som faktatexter. Textsamtalet vidgar textförståelsen genom att vi tillsammans tänker, analyserar, tolkar och reflekterar.

Bedömning handlar inte längre om att endast rangordna elever efter hur mycket kunskap de tillägnat sig och äger. Bedömningens syfte är i lika stor grad att veta om och i så fall vilka delar av eller moment i undervisningen som eleverna tagit till sig och använder för att komma vidare i sitt kunskapsskapande. Detta för att också kunna planera undervisningen så att den utmanar varje elev utifrån dennes förutsättningar och intressen.  Tjernberg skriver ”För att tolka de diagnostiska signalerna och skaffa sig kunskap om hur långt i utvecklingen eleverna har kommit krävs, enligt resultatet, goda teoretiska kunskaper om läs- och skrivlärandets grundförutsättningar och om de involverade processerna.” (Tjernberg 2013, sid 238). Jag som lärare måste i min undervisning anpassa innehåll, metoder och arbetssätt men också organisera och genomföra undervisningen till mina enskilda elever. Lärarens utmaning är att kunna möta variationen av elever i klassrummet. Som lärare behöver jag ha en god teoretisk bas inom ämnesområdet samt kunna knyta ihop denna med min undervisning. Detta är vad vi kallar en handlingsorienterad kunskap, med Aristoteles ord phronêsis.

Syftet med studien är att analysera framgångsfaktorer i läs- och skrivundervisning. Vill du veta mer kan du ladda ner avhandlingen och läsa den i sin helhet.  Avhandlingen ”Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärandet. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken.” av Catharina Tjernberg  (2013) hittar du i Diva. Diva portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.

igår var ännu en intressant och givande dag på jobbet!

Vi hade en avslutande presentation med deltagare från Språkpaketet som startade våren 2012. De gav oss spännande glimtar från allt de och deras elever har lärt sig och gjort som ett resultat av Språkpaketet. Generöst delade de med sig av sina erfarenheter. Här visades exempel på lärande och utveckling hos både vuxna och elever. En lärare hade gått från att inte ha använt en iPad överhuvudtaget till att se den som sin bästa vän, oersättlig i undervisningen. Jättefina presentationer. Flera jämförelser av mycket starka resultatförbättringar av barnens läsande och skrivande före och efter att de tagit in iPads i sin undervisning och börjat arbeta med skriva sig till läsning. Exempel på hur iPaden kan användas för att dokumentera och bedöma barns läsande i de inspelningar som barnen gör av det de skrivit. Här har de också upptäckt att barnen själva hör skillnaden mellan och nu i sin läsning, de hör hur de har förbättrat sin läsning och kan sätta ord på vad ett förbättrat läsande egentligen innebär. Praktiska ”bok”-exempel ur barnens produktion kan du läsa på www.bibblis.se – det är Årstaskolan som står bakom den webbsidan. Och mycket mer….

Vi filmade också denna eftermiddag och förutsatt att bearbetning och redigering går vägen så kanske det med tiden kommer en kort film som visar allt spännande vi fick ta del av igår.

 

Ibland är det bara att njuta

och suga åt sig! Ut med Jante, eller hur!? Vad är det då jag har gjort idag? Jo, jag sitter med utvärderingar på de studiecirklar i att undervisa i läsförståelse som jag leder. Många positiva kommentarer i stil med: givande och bra diskussioner, kursen borde erbjudas alla lärare, intressant och lärorik kurs, går gärna en fortsättningskurs om det ges, positivt överraskad – tänk att det fanns så många verktyg att använda, den bästa kurs jag gått på under mina år som lärare, kursen har tydliggjort hur viktigt det är att jobba med lösförståelse och att ge eleverna verktyg för att fördjupa förståelsen.

 I september kommer jag att starta två nya studiecirklar ”att undervisa i läsförståelse”. Om de blir fullbokade startar jag även en tredje! Jag kommer att släppa hälften av platserna på de två kurser som kommer att ligga på måndagar och onsdagar med start 2/9 respektive 4/9 redan nu. OBS! anmälan är bindande.  Sedan släpper jag resterande platser runt skolstart. Information går ut till alla er som fyllt i en intresseanmälan samt till grundskolornas läs- och språkutvecklare. Den tredje studiecirkeln ligger på torsdagar och startar 19/9. Studiecirklarna kommer också att finnas i kalendariet på PS, PedagogStockholm.

Obs! Det går fortfarande att sätta upp sig på listan ”intresseanmälan” och denna är inte bindande utan innebär endast att du får information direkt om när det går att anmäla sig: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=55101

en suverän film om läsfixarna av Marie Trapp

Ni kommer ihåg att Marie Trapp var en av lärarna som fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2013, eller hur!? Hon har gjort och lagt upp ett jättefint bildspel om läsfixarna. Måste ses! – i alla fall om du är intresserade av undervisning i läsförståelsestrategier.

att göra inferenser – känns begreppet svårt?

Titta då på Susanne Nystedts film.

 Susanne har gjort och lagt upp flera korta filmer om olika läsförståelsestrategier som du hittar på youtube: här hittar du fler av Susanne Nystedts filmer. De handlar om exempelvis att förutspå, skapa inre bilder, ställa frågor och göra textkopplingar. Kanske passar de också att visa för föräldrar!