”Know thy impact” – Hattie i Svd

Poängen med en reform eller aktivitet ska inte vara att den fungerar – den måste fungera bättre än annat för att den ska vara värd att satsa på, resonerar Hattie i artikeln. Han menar att vi diskuterar fel frågor i skoldelbatten. Det är elevernas förväntningar på lektionen, lärarens feedback och diskussionerna i klassrummet som kan lyfta resultaten. Vi som lärare har en viktig roll i att utveckla vår undervisning och vårt ledarskap i klassrummet!

Andra forskare har redan tidigare betonat att det inte handlar om vilken metod läraren använder utan hur (Chall 1996). Inte heller vetenskapligt beprövade metoder garanterar goda resultat utan det hänger på att läraren har kunskap om de språkutvecklingsmekanismer som ligger bakom metoden. Lärare behöver kunna koppla teori till praktik och vs (Myrberg 2003).

 Läs hela artikeln: Svd ”Alla lärare är inte bra” , 130612.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.