få lärare klarar att bedöma multimodala verk

detta enligt författarna till boken Assessing New Literacies (förf. Burke & Hammett). Medier är idag i allt högre grad multimodala vilket betyder att innehållet förmedlas genom text, tal, bild och ljud som kombineras och kompletteras med rörlighet, hypertexter och  interaktivitet. I multimodala verk är det inte längre författaren som ensam leder läsaren/besökaren framåt utan läsaren/besökaren väljer själv i stor utsträckning sin väg i ”läsandet”. Redan skapelser av mycket unga elever i t.ex. Book Creator (en app för iPad) utmärks av detta. Burke & Hammett skriver att lärare generellt är ovana vid att bedöma och värdera multimodalt berättande; här är det inte bara hur texten är skriven som är viktigt utan också hur bilder, ljud, länkningar och rörligheten tillsammans förmedlar berättelsen/budskapet. Bilder kan säga saker som inte framgår av texten, ljudet kan förstärka och färger kan framhålla eller tona ner effekter. Författarna lyfter vikten av att utveckla test som mäter mer komplexa kogntitiva färdigheter och mål på högre nivåer som exempelvis provlemlösning. Traditionella test fungerar inte vid bedömning av multimodala verk. I boken beskrivs också flera alternativa bedömningsramar för just multimodala verk.

Tittar man på det centrala innehållet i Lgr 11 så förväntas elever redan i åk 1 – 3 kunna läs och skriva texter där ord och bild samspelar. Berättande texter och sakprosatexter ska också erbjuda ”texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interatkiva spel och webbtexter.”

Läsinlärningsmetoden ASL (att skriva sig till läsning) innebär att eleverna redan från början arbetar multimodalt när de börjar skapa sina egna berättelser med text, bild och ljud. Vår, vi lärares, utmaning blir att lära oss bedöma alster där just text, bild och ljud samspelar och bedömningen bygger på helheten och inte enbart enstaka delar.

Som du förstår så var det en intressant och tankeväckande bok som är värd att läsa!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.