Teknikstöd som mobiler och surfplattor hjälper

elever med kognitiva svårigheter i skolan.

Hjälpmedelsinstitutet menar att mobiltelefoner och surfplattor är outnyttjade resurser i skolan som kan användas för att hjälpa elever att komma i tid till lektioner, planera skolarbetet och förbättra inlärningen. Användandet av teknikstöd gjorde att många elever upplevde att de förbättrade sina studieresultat och kunde hantera besvärliga situationer i skolan bättre. Drygt 400 gymnasieelever deltog i studien. Det var på uppdrag av regeringen som Hjälpmedelsinstitutet genomförde försöket med teknikstöd på gymnasiekolor och Komvux. Detta gjordes i fem kommuner i södra Sverige. Under försöket fanns arbetsterapeuter och tekniker på plats i skolorna för att prova ut tekniska hjälpmedel åt elever med kognitiva svårigheter.

Vill du läsa mer om detta så hittar du slutrapporten ”Teknikstöd i skolan” på Hjälpmedelsinstitutets webb.

Sedan  har vi Demoskopundersökningen som gjorts på uppdrag av Dyslexiförbundet FMLS och en del av deras samarbetspartners. De talar om att vi har ett kunskapslotteri i kommunerna. Studien visar att hälften av kommunerna saknar en samlad handlingsplan eller direktiv till grundskolan om hur de skall jobba med läs- och skrivsvårigheter. Mot bakgrund av att forskning har visat att tidiga insatser är viktiga för barns läsinlärning så är detta illavarslande uppgifter.  Du hittar en debattartikel om detta i Svenska Dagbladet från den 1a september.

2 kommentarer

  1. Johanna och Eva, 4 september 2013

    Vad roligt att du lyfter fram projektet teknikstöd i skolan och de goda effekterna de visat! Arbetsterapeuter som arbetar med teknikstöd i skolan finns ju även här i Stockholm på Skolstöd.

  2. Toura Hägnesten, 4 september 2013

    Nog är det härligt att det som gynnar en grupp även gynnar en annan grupp i undervisningen!
    Ja, vi ska ju samarbeta över gränserna för att skapa synergieffekter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.