Hur vet jag OM

de förändringar jag gör i min undervisning ger det resultat jag önskar och eftersträvar. För en tid sedan refererade jag till Hatties uttalande i Svd/Svenska Dagbladet ”Poängen med en reform eller aktivitet ska inte vara att den fungerar – den måste fungera bättre än annat för att den ska vara värd att satsa på”. I samband med att jag bokade in en forskare vid namn Michael Tengberg kom vårt samtal att röra sig runt just frågor som: ”Hur vet jag att de förändringar jag gör i min undervisning leder till bättre läsförståelse för eleverna?”, ”Hur vet jag att jag mäter effekten av just de förändringar i min undervisning som jag gjort?”, ”Hur vet jag att min undervisning i läsförståelsestrategier leder till att eleverna faktiskt ändrar sitt tänkande?”, ”Hur kan effekter av läsundervisning undersökas och förstås?” osv.

Michael Tengberg kommer att föreläsa inom den forskarstödda seminarieserie som erbjuds en del av de lokala läs- och språkutvecklarna under innevarande läsår 13/14. Hans föreläsning kommer att belysa dialogisk strategiundervisning som också är hans forskningsområde. Blir du sugen på att läsa hans avhandling som handlar om detta och har titeln ”Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan” så finns den utgiven som bok.  

För dig som inte riktigt har tid för att läsa avhandlingar så kan du vänta på den bok om dialogisk strategiundervisning som han skriver på och som ska ges framöver. Förhoppningsvis under hösten -13.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.