Expeditionary Learning

Vad är det?

Eleverna ses som problemlösare, kritiska granskare och aktiva medborgare. Förhållningssättet påminner mycket om CORI, den begreppsorienterade läsundervisningsstrategin. Det handlar inte bara om undervisningsmodeller utan mer om att inta ett engagerat, problemlösande, nyfiket och informationssökande förhållningssätt.

Resultatet sägs vara att alla blir godkända för att gå vidare till college (ja, det jag har hittat är amerikanskt).

Här har du en lite video om Expeditionary Learning för dig som vill veta mer.

Senare hjärnforskning visar att lärande är en fysiologisk process i hjärnan, dvs. när vi lär så byggs hjärnan om i lärandeprocessen. Hjärnan är med andra ord formbar och föränderlig. Det här kan du läsa mer om i Torkel Klingbergs bok ”Den lärande hjärnan”.

Expeditionary Learning stämmer  väl med senare tids budskap att en skicklig lärare är den lärare som använder en mångfald av metoder  i sin undervisning. Detta förutsatt att läraren varierar sin undervisning så att den anpassas till eleverna och sammanhanget. En annan viktig aspekt är utrymmet för dialoger. Språket är ju vårt främsta verktyg för att överföra kunskap. Genom att få lyssna på andra, själv få sätta ord på sina frågor och kunskaper och sin förståelse som den gestaltar sig bygger vi vår förståelse för nya innehåll.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.