Beprövad erfarenhet – vad är det?

Jo, svaret hittar du i Skolverkets lilla skrift Forskning för klassrummet på sidan 11. Så här lyder definitionen:

Men all erfarenhet är inte beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet är systematiskt prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många.” (Skolverket 2013, sid 11)

Vi ser här att kraven är att erfarenheten ska vara dokumenterad och kommunicerad så att den delas av andra. Det räcker inte att den är personlig och muntlig. När erfarenheten granskas ska det ske i ett kollegialt sammanhang  med kriterier som är relevanta. Erfarenheten ska också vara prövad utifrån etiska principer samt prövad på ett sådant sätt att det ligger nära ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta innebär också ett krav på att erfarenheten har kritiskt granskats, ifrågasatts och problematiserats. Beprövad erfarenhet är med andra ord något mycket mer än personlig erfarenhet.

Du hittar skriften på Skolverkets webbsida, dvs. länken är: Forskning förklassrummet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.