Vilka teorier styr min syn på läsförståelse?

Jag har tidigare skrivit om CORI, begreppsorienterad läsundervisning. Modellen arbetar utifrån en så kallad motivationskognitiv modell av läsförståelse. På CORI:s webb, http://www.cori.umd.edu,  definieras läsengagemang som det ömsesidiga sambandet mellan motivation, ord- och begreppskunskap, strategier och social interaktion under eller i nära anknytning till läsandet. Fokus ligger på motivation och engagemang.

De kognitiva processerna är t.ex. att läsaren aktivererar sin bakgrundskunskap, gör inferenser och använder sin egen kunskap tillsammans med textens information för att förstå texten. Motivationsprocesserna motsvaras av uppgiftsorientering, inre motivation, självvärdering, intresse samt attityder till läsning.

På CORI:s webb finns fyra riktigt bra filmer som presenterar grundtankarna bakom CORI. Du  hittar filmerna här. De fyra filmerna har följande tema:

  1. Relevance
  2. Choice
  3. Collaboration
  4. Lesson planning

Grundtanken med filmerna är att förmedla vikten av att läsaren känner att läsningen är relevant, läsaren får göra någon sorts val i lässituationen, att läsningen ger utrymme för samarbete och/eller gemensam reflektion och utbyte av erfarenheter runt texten och avslutningsvis lite att tänka på inför lektionsplaneringen.

Ja, utgångspunkten är att om jag som lärare anser att motivation och engagemang är hörnpelare i mina elevers läsande så är det där jag lägger fokus i läsförståelseundervisningen men det kommer också att utgöra grunden för  min bedömning och VAD jag bedömer i mina elevers läsfärdighet.

Du kan läsa mer i boken (som finns att låna på bibliotek eller köpa via bokus.com):

Guthrie, J. T., Wigfield, A., & Perencevich, K. C. (Ed.). (2004). Motivating reading comprehension: Concept-Oriented Reading Instruction. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.