Läslyftet

har varit temat för min dag idag. Det var vi i NCS referensgrupp samt drygt ett halvdussin till som var inbjudna till samrådsmöte på Skolverket inför det nya uppdraget med ”läslyftet”. Erica, föreståndare för NCS, hade 17 mycket initierade och engagerade deltagare samlade. Många tankar, förslag och reflektioner bollades. Anna Österlund som hade det delikata uppdraget att skriva anteckningar utifrån diskussionerna fick ihop 7 sidor! Jag är glad att det inte är jag som ska skapa reda i dessa. Det var en fantastisk dag med fokus på frågor runt VAD och HUR vi ska göra för att bryta den nedåtgående rörelsen för resultaten i läsförståelse och läsförmåga. Jag känner mig så fylld att huvudet är alldeles tomt! Mycket är på G och vi har en spännande tid framför oss. Vill du skicka med mig några förslag på vad vi lärare behöver lära oss mer om?

4 kommentarer

 1. Cilla Dalén, 10 februari 2014

  Och jag är mest nyfiken på den delen av läslyftet som ska göras för skolbibliotekarier! Tänker att det vore spännande om vi fick jobba bl a med att integrera de två huvuddelarna i skolbibliotekarieuppdraget – informationskompetens och läsning. Vilken betydelse har läsförmågan för möjligheten att söka, välja och bearbeta information för skolarbeten? Hur kan vi integrerat arbeta med båda delarna? CORI är ju ETT svar, och det vore roligt om det skrevs mer om det (på svenska…).

 2. Toura Hägnesten, 10 februari 2014

  Ingenting är ännu bestämt. Ett antal samrådsmöten med olika grupper genomförs. Forskare, lärarutbildare, myndigheter, lärare, skolchefer, rektorer, fackliga representanter m. fl. är med i dessa samrådsmöten. Ett förslag ska presenteras för regeringen 14 mars.
  Idag underströk vi skolbibliotekariernas viktiga roll!
  Jag håller med dig om det du skriver om informationskompeten och läsning. CORI ligger mig också varmt om hjärtat. Har du namn på fler lärare än Emma som jobbar med CORI.

 3. Cilla Dalén, 11 februari 2014

  Nej, bara läst om CORI hos Westlund samt hos dig. Tänker själv att nog lärare och bibliotekarie ska känna sig trygga med läsförståelsestrategierna först, innan de ska tillämpa dem i ett CORI-sammanhang. Dessutom behöver läraren vara mycket trygg i sitt ämne, tror jag.
  Men en annan intressant grej är att när man läser forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap om vad som händer när elever släpps lös i informationssökning så framkommer t ex behov av stödstrukturer, viktigt med autentiska och avgränsade frågeställningar, nödvändigt med lärares och bibliotekariers stöd genom hela arbetsprocessen… Många viktiga grejer, men just arbetet med läsförståelsen brukar inte vara så noggrant beskrivet.
  Därför spännande nu när detta börjar formuleras.

 4. Toura Hägnesten, 11 februari 2014

  Vem behöver inte stödstrukturer vid informationssökning!? Inte helt ovanligt att jag själv hamnar av spåret när jag söker information!
  Jag vill gärna komma i kontakt med fler lärare som arbetar med CORI. Egentligen är CORI inte så mycket nytt. Att aktivera förkunskaper, ställa frågor, vara nyfiiken och vilja veta olika saker, rita diagram/bilder/olika visualiseringar, strukturera stoffet och presentera sitt arbete är sådant som lärare och elever arbetar med dagligen. Det är nog mer det strukturerade förhållningssättet och tydligheten samt kunskaper om olika kognitiva strategier och lässtrategier som är nytt. Ja, Emma gör det. Om DU (lärare där ute som jag ännu inte lärt känna) gör det så hör gärna av dig till mig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.