Detta tog jag med mig från Michaels föreläsning

Michael presenterade många tänkvärda tankar under sin föreläsning 20/2. Jag fastnade särskilt för att han underströk vikten av att läsaren väljer strategier utifrån den texttyp som är aktuell och som läsaren arbetar med. Utgångspunkten är alltså texten och inte själva strategin. Han hade ritat upp följande bild i sin Powerpoint (fritt avritad av mig efter mina anteckningar).

Dialogen motsvarade strukturerade textsamtal vilket här betyder:

  • Förberedda samtal
  • Planerade samtal
  • Efterarbetade samtal

Samtalen skedde i par, grupper och i helklass. Här understök Michael också att samtalen användes för att förbereda skrivandet. Läsande och skrivande går hand i hand och skrivandet har stor betydelse för utvecklingen av läsningen.

Lässtrategierna de använde i studien var att:

  1. summera
  2. göra förutsägelser
  3. visualisera
  4. värdera & ta ställning
  5. ställa frågor
  6. jämföra med andra texter
  7. hitta luckor och göra inferenser

Responsskrivandet handlade om dels kortsvarsuppgifter, dels utmanande tolkningsuppgifter. Här talade Michael om att gå från atomistiska läsningar till holistiska läsningar.

Slutsatser av studien var bland annat att läsarna fick ett metaspråk för att tala om text och utveckla sin läsförståelse. Arbetet enligt denna modell visade sig ge ett särskilt bra stöd för svaga läsares läsutveckling. Lärarna var entusiastiska och de observerade synergieffekter i flera ämnen. En negativ aspekt var risken för att modellen skulle  kunna leda till en mekanisk användning av lässtrategier. Detta trots att lärarna strävade efter en dynamisk och dialogisk läsundervisning med utgångspunkt i texten.

De texter som vi fick se exempel på väckte frågor i publiken. Några tyckte att texterna var väl svåra för elever i åk 7 – 9 vilket inte Michael höll med om. Han utmanade oss i frågan om vilka förväntningar som är ”lagom” att ha på eleverna och han gav oss konkreta glimtar på elevreflektioner från lektioner och läsundervisningstillfällen.

Precis som Barbro Westlund gjorde i sina föreläsningar så underströk Michael vikten av att inte tro att det är ”modellen” som gör jobbet. I stället ligger fokus på läraren och dennes förmåga att explicit undervisa eleverna i lässtrategier och att vi alltid ska utgå från texten när vi väljer strategier.

Ja, jag undrar förstås vad du tyckte var viktigt i det Michael sa i sin föreläsning! Kommentera gärna!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.