Vad tycker ”dom” egentligen?

Kurser börjar och kurser tar slut! Exempelvis är läsårets alla studiecirklar om ”att undervisa i läsförståelse” slutförda, alla utom en. Då är det naturligt att ta sig en titt på utvärderingarna. Det är ju dem som ligger till grund för eventuella justeringar och förändringar i upplägget under kommande läsår. En svårighet är att vi alla har olika behov och olika arbetssituationer. Det är inte helt lätt att anpassa till olika gruppers behov. För att förklara vad jag menar så får du här några exempel på kommentarer ur utvärderingarna. (OBS! alla utvärderingar görs anonymt så jag har ingen aning om vem som tycker vad!)

 • Konceptet att delta med hela arbetslaget har varit väldigt lyckosamt för oss, och har varit en viktig del i vårt utvecklingsarbete.
 • Jag har lärt mig hur man konkret kan arbeta för att öka elevernas läsförståelse och hur man kan göra det synligt för eleverna.
 • Jag hade läst boken tidigare men har uppskattat det lärande samtalet och att varje tillfälle varit kopplat till praktisk tillämpning.
 • Kanske nästa gång fokusera på skrivandet och samtal.
 • Se till att så många som möjligt får gå kursen.
 • Hade varit roligt om det var fler som undervisade äldre elever.
 • Jag tycker att det var bra att du varvade teori och praktik på ett så bra sätt.
 • Till nästa gång kan du tänka på att ha lite längre mellan träffarna. Några av träffarna låg ganska tätt och då var det svårt att hinna läsa samt göra övningarna i klassen.
 • Har också ett nytt språk att använda när jag kommunicerar om lärande med föräldrar, elever och kollegor.
 • Det är viktigt att få aktuell forskning och att få diskutera med kollegor och utbyt erfarenheter.
 • Jättebra kurs!
 • Mer föreläsning mindre fokus på deltagarnas erfarenheter.
 • Kursen bör koncentreras med kortare tid mellan träffarna.
 • Kändes lite stressigt med ”läxorna”, eftersom jag inte alltid hade möjlighet att utföra dem.
 • Mer tid att läsa boken. Längre tid mellan varje kurstillfälle så att man hinner arbeta in sig på den modell vi testar för tillfället.

Ris och ros! Ni som gått kurser med mig kanske minns att jag ofta lägger in 3-5 min responsskrivande allra sist vid varje kurstillfälle. Det är ett suveränt sätt att ta reda på var en grupp befinner sig; att få ta del av deras upplevelser av upplägget, tempot, övningarna osv.

Mitt dilemma är att försöka anpassa varje enskild kurs till deltagarnas behov och förutsättningar. Ett typiskt lärardilemma! Jag lyckas inte alltid. Det är svårt om någon har svårt att hinna och vill ha längre tid mellan träffarna samtidigt som någon annan tycker att det är bättre att köra på och ha kortare mellan träffarna. Likaså är det svårt att balansera önskemål om att jag ska föreläsa mer med någon annans önskemål om att jag ska lägga mer tid på diskussioner och erfarenhetsutbyte. Många är väldigt nöjda och det är oerhört roligt att leda just dessa kurser i att undervisa i läsförståelse. Jag ser fram mot att N & K under 2014 ger ut tre nya böcker med Barbro Westlund. Särskilt ser jag fram mot boken som riktar sig till lärare i senare skolår, dvs. 7 – 9. Jag planerar för att starta en kurs i att undervisa i läsförståelse just för senarelärare framöver.

Ni är många som önskar att jag ska erbjuda en kurs i skrivande och det är något jag går och funderar över. Alltså hur upplägget skulle kunna vara. Kanske kommer det efter sommaren. Forskning vill många ha mer av och ofta framkommer önskemål om att läsa texter med forskningsanknytning och diskutera tillsammans i grupp. Innevarande läsår har jag ju lett en forskarstödd seminarieserie som har mött behovet att få möta forskning. För ett år sedan gjorde jag så att vi i en grupp tillsammans läste vissa texter och hade diskussioner runt dom.

Som ni förstår så försöker jag vara lyhörd och lyssna in hur önskemålen kan se ut men också att planera för lite olika kurser med olika upplägg. Ni förstår nu hur viktigt det är att fylla i utvärderingen efter en kurs och då särskilt era reflektioner. Det är ju dessa jag försöker använda för att utveckla, förbättra och bättre anpassa det jag gör – och för att göra det krävs att jag vet vad ni tycker!

Förresten – kommentera gärna här eller mejla mig dina förslag, tankar och reflektioner!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.