Att lyssna till högläsning är en social handling

Det var något som Britta Stensson underströk och belyste i gårdagens föreläsning om hur hon själv arbetar med läsning i undervisningen. Britta är lärare från Rannebergsskolan, Göteborg, och författare till boken ”Mellan raderna : Strategier för en tolkande läsundervisning” och hon visade utifrån ledord som reflektion, tolkning och samtal hur hon på olika sätt kombinerar grundsyn och undervisning.

Britta började med tillbakablickar på hur man såg på läsning långt tillbaka i tiden. Britta tänkte högt runt en del citat som exempelvis ”att läsa tillsammans är ett dubbel nöje” (1800-talet). Tankar och reflektioner varvades med teori och utdrag ur ett praktiskt exempel runt Brittas ämnesdidaktiska arbete i en åk 5 med boken ”Den gyllene stjärnan” av Lovis Lowry. Teoretiker som refererades och exemplifierades var Rosenblatt , Nussbaum och Zimmerman.

Britta talade om hur högläsningen är en gemensam upplevelse där alla kan delta och bidra till en utvidgad förståelse. Vi fick höra många elevcitat som exemplifierade hur eleverna med sina reflektioner vidgade och fördjupade klassens gemensamma förståelse av ”Den gyllene stjärnan”. Britta presenterade också hur hon arbetade med berättelsen hörnstenar som t.ex. karaktärer och miljö. Hur det historiska utgör en så kallad agent i just denna bok. Hon visade hur hon tillsammans med eleverna arbetade med tidslinjer där händelseutvecklingen jämfördes mellan Danmark och bokens Anne-Marie. ”Den gyllene stjärnan” omfattar i sin huvudhandling flera små händelser som kräver att läsaren förblir engagerad för att inte tappa bort sig.

Britta underströk också vikten av att hålla fokus, bevaka att det som diskuteras är relevant för boken och ämnet och att se till att hålla samtalen till karaktärerna och deras liv, tankar och känslor. Hon talade om att hitta de tomma rummen i texten och hur man kan arbeta med en text på olika sätt. Vi måste identifiera de stora och viktiga idéerna och tankarna i boken och fråga oss om det finns stöd i texten för det jag själv uppfattar. 

Avslutningsvis berättade Britta att hon för drygt tio år sedan fick inspiration till sitt förhållningssätt i läsundervisningen från studiebesök hos en lärare i Oregon samt kurser på Teachers College i New York. Vill du läsa mer om detta så är deras webbsida: Teachers College: Reading & Writing Project.

Ett tips för dig som skulle vilja åka dit är att söka stipendium för detta! Det finns nämligen veckokurser under sommaren både med inriktning på läsning och skrivande och på olika nivåer.

Några bokexempel från tisdagens föreläsning är:

  • Rosenblatt: Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa.
  • Stensson, Britta: Mellan raderna: Strategier för en tolkande läsundervisning
  • Zimmerman: Tankens mosaik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.