Att bli en sån som läser

Ja, hur gör vi våra elever till läsare? Hur blir våra elever sådana som läser? Hur är egentligen en sådan där som läser?

Dag efter dag matas vi med att elever inte läser. Ja inte ens lärare läser böcker nuförtiden. Det har jag hört från forskare som Gunilla Molloy och Kristina Danielsson, Stockholms universitet. Ibland tycker jag att det känns tungt att höra och läsa dessa eländesbeskrivningar vad gäller det sjunkande läsandet. Särskilt som jag dagligen möter oerhört engagerade och duktiga lärare som jobbar ”järnet” med läsning ute i sina klasser! Min erfarenhet är att det gemensamma samtalet runt det lästa ökar läsintresset och läsengagemanget avsevärt. Nu råkade jag läsa på Skolporten att Catarina Schmidt har undersökt hur barns skrivande och läsande utvecklas och hon visar i sin avhandling att barn läser och skriver om de får goda tillfällen till det. För att nå läsförståelse måste de få prata om vad de läser. Samtalet är alltför ofta en bristvara. Dagens skolan är helt enkelt en alltför tyst lärmiljö.

Nycklarna är enligt Catarina:

  • vikten av ett aktivt arbete kring texter
  • att vi integrerar samtal om böckers innehåll och
  • att barnen görs delaktiga i bearbetningen av sin egen textproduktion.

Catarina skriver om konkurrerande texter och medier samtidigt som skolan satsar på grammatik och stavning. Undervisningen behöver utgå från en integrerad ämnessyn, ett vidgat textbegrepp och ett inkluderande flerspråkighetsperspektiv. Vill du ta del av Catarinas tankar så föreslår jag att du läser Skolportens intervju med henne.

Catarina Schmidts avhandling heter ”Att bli en sån som läser: barns menings- och identitetsskapande genom texter” och du hittar den på Skolportens webbsida.

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.