Skype och blogg i undervisningen

Skolinspektionen menar att vi lärare i alltför liten omfattning använder texter från digitala medier som chattar, bloggar, film o.likn. i undervisningen. Eleverna får inte möjlighet att utveckla sina kunskaper om olika sociala mediers språk och funktion. Det leder till att eleverna inte får möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå, tolka, analysera och värdera olika digitala källor och budskap.

I januari i år disputerade Jan Åkerlund med en avhandling med titeln ”Elever syns på nätet. Multimodala texter och autentiska mottagare”. Studiens fokus ligger på elevers möjligheter  att med internet skapa multimodala texter och att kommunicera med andra i klassrummet och utanför skolan samt vad det leder till. Studien fokuserar också på yttrandefrihet och demokratifrågor. Ett oväntat resultat är att eleverna i studien inte ser att de kan påverka andra människors uppfattningar eller förändra olika maktförhållanden genom kommunikation på nätet, varken i eller utanför skolan.

Resultaten pekar mot att en ökad datortäthet i skolmiljön ger nya och fler möjligheter till ett skolarbete riktat mot ”verkliga”, autentiska mottagare. I denna studie rörde det sig främst om föräldrar, släktingar och andra skolelever. Tillgången till fler kameror för att dokumentera olika händelser, tillsammans med de autentiska mottagarna, skapade också möjligheter till ett berättande som var nytt för skolan.

Du hittar avhandlingen på Skolporten. Direktlänken är: Elever syns på nätet.

I fyra granskningar (läsåret 2011/12) kring undervisningen i NO, idrott och hälsa, svenska (med fokus på läsprocessen) och religionskunskap uppmärksammades användningen av IT-verktyg i undervisningen. Resultaten visar i korthet att trots satsningar på IT så används de nya verktygen sällan i undervisningen. Oftast nöjer sig skolorna med att använda IT till att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet; inte till att utveckla och förnya undervisningen. Här spelar mässor som SETT, BETT, Framtidens lärande och webbsidor som PedagogStockholm en viktig roll för att inspirera, förmedla kontakter och kunskap och kanske till och med lära ut ”hur man gör”. Fortsätt dela med dig via olika sociala medier och på alla tänkbara sätt! Vi, dvs. Cecilia och Eva (Sätraskolan)  samt Carola och jag (Medioteket), presenterar Språkpaketet på SETT-mässan. Vi ses väl där, eller hur!? Ju fler som kommer, ju roligare blir det!

Skolinspektionens granskning: IT i undervisningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.