Då var det dags

för vårens träff med NCS referensgrupp. Vi är ett dussin hängivna språk-, läs- och skrivutvecklare från hela landet som träffas ett par gånger per år. Idag omfattade programpunkterna lägesrapporter från våra respektive nätverk, glimtar från de utvecklings- och utbildningsinsatser som vi drivit under det gångna året, det senaste om Läslyftet och inte minst bollande av programidéer för NCS årliga konferens som går av stapeln 27-28 november. Då Skolverket hade flyttdag just idag så fick vi träffas på Nordic Light hotel på Vasagatan. Precis som namnet antyder så präglas lokalerna av ljus i alla dess former.

grupprum1a
Grupprum som glasboxar i olikfärgade sken.
Tillräckligt udda för att vi bara var tvungna att fota!

Erica Jonvallen, undervisningsråd Skolverket, är vår sammankallande och sammanhållande kraft. Idag fick vi också träffa Ericas nya arbetskamrat, Anna Lindblom, undervisningsråd på NCS.

möte1
Uppstart av mötet. De allmänna kommunikationerna ställde till det för några av deltagarna. Malin som sovit över bara för att vara på plats tidigt och nu satt fast på pendeltåget. Välkommen till Stockholm är väl allt man kan säga…
 

Vi fick en genomgång av planerna för Läslyftet, som det i nuläget är tänkt att se ut. Ja, det har till upplägg och struktur stora likheter med matematiklyftet. Det kommer att bestå av ett antal moduler, varav deltagande lärare förväntas välja  och arbeta sig igenom några under ett läsår. Det betyder att det finns ett stort mått av valfrihet vilket i sin tur medför att det blir en anpassning till olika skolors och lärares behov. Det kommer att finnas handledare och processledare. Handledning i Läslyftet är ”en person som känner till hur materialet är uppbyggt och som fungerar sammanhållande för de deltagande lärarna”. Läslyftet i sin helhet likväl som dess delar med handledare, processledare och mycket annat är under utprövning. Det betyder att det kan och säkert kommer att ske förändringar under och efter utprövningstiden. Innebörden i utprövning är att något prövas och vid behov ändras. Vi fick också höra namnen på några av de forskare som kommer att delta. Erica gav oss rådet att ”fortsätt med det ni gör!”. Vi i referensgruppen har alla våra nätverk med lärare som är duktiga inom det här ämnesområdet och vi underströk hur viktigt det är att ta vara på den kompetensen och använda alla språk-, läs- och skrivutvecklare ute i landet i genomförandet av Läslyftet.

Glädjande nog kommer jag att kunna planera för en fortsättning på den forskarstödda seminarieserie som Stockholms läs- och språkutvecklare har kunnat delta i under läsåret 2013/14. Det är dock inte helt hundraprocentigt säkert än  men jag arbetar med planeringen. De forskare som är vidtalade så här långt för fortsättningen är Kristina Danielsson, Karin Jönsson, Christina Olin Scheller, Barbro Westlund och så hoppas jag på att även Karin Taube kommer att kunna delta. Ingen dålig samling, eller hur!?

Här ser du uppdraget för Läslyftet i punktform.

uppdrag2a uppdrag1a

Så arbetade vi fram förslag på fokus för NCS höstkonferens och tänkbara föreläsare. Här lyftes många bra förslag. Nu är det bara för Erica och Anna att sätta ihop ett tvådagarsprogram och boka alla och allt.

Är du nyfiken på vilka vi är? Besök NCS webbsida på Skolverket.

Här hittar du dokumentet för regeringsuppdraget Läslyftet: Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet (Utgiven:5 december 2013)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.