Quick Reads for New Ideas

Är namnet på IRA:s serie med artiklar i pdf-format kring ”läsning”. Här har jag just ”hittat” till ett antal artiklar under rubriken ”What´s new in Literacy Teaching?”. I och med att jag prenumerar på två av IRA:s vetenskapliga tidskrifter så kan jag logga in och läsa alla artilar på IRA, International Reading Association. En guldgruva! Jag har börjat med artikeln ”Text Talk: Engaging Readers in Purposeful Discussions”. Ett av lärarparen (Tove och Cecilia) i vår pågående forskningscirkel har haft just detta som sitt utvecklingsarbete och min nyfikenhet väcktes direkt när jag såg rubriken. Textsamtal, frågeteknik och att läsa mellan raderna är nära sammanlänkade. Artikeln refererar nyare forskning, många referenser så nya som från 2013, varför den känns riktigt ”färsk”. Författarna hänvisar till amerikansk kursplan, dvs. CCSS och utgångspunkten är att läsning är en social och kulturell process där samtalet är av avgörande betydelse för att både förståelse och lärande.

Talk is not merely a medium that students can use to show what they know; by talking out their ideas and confusions with peers and teachers, students actually transform and deepen their thinking. In short, when students reason together through talk they learn” (sid 2). Artikeln inriktar sig på ett par samtalsformer som visat sig särskilt verkningsfulla. Samtal som är utforskande, kritiska och konstruktiva skapas genom att läraren visar på och modellerar vad denne menar och hur man går tillväga. Författarna refererar till ett ”tänk tillsammans program” (Mercer & Littleton, 2007) där hörnstenarna är att:

  • ALLA deltar,
  • läraren modellerar varför denne tänker som hen gör,
  • vi lyssnar på vad andra säger och försöker förstå andras synpunkter,
  • ge andra chansen att prova nya tankar och idéer,
  • det är tillåtet att tycka något annat så länge det görs respektfullt och det finns argument och man har andra alternativa idéer,
  • låt ALLA dela med sig av sina tankar innan några gruppbeslut fattas (Mercer & Dawes 2008).

Ett förslag för att träna på att ”tänka tillsammans” är att läraren börjar enkelt och t.ex. utgår från bilder, bilderböcker, dikter och/eller andra korta texter. Eleverna får samtala i smågrupper samt reflektera tillsammans efter smågruppssamtalen. I samband med dessa övningstillfällen kan man sedan komma överens om gemensamma regler för samtalen och det är här som ovanstående punkter ska bakas in. Fokus i samtalen ligger på att lyfta flera alternativa synsätt med stöd av olika typer av frågor. Autentiska frågor, öppna frågor där läraren inte äger svaret, är en nyckel till bättre samtal. Andra nycklar är att det ges tid till eftertanke och att de tankar eleverna bjuder på används som utgångspunkter i fortsatta samtal.

Författarna beskriver olika förhållningssätt för samtal och understryker faran med att fastna i att använda förutbestämda mönster för samtal.

Här vill jag återknyta till Tove och Cecilias utvecklingsarbete på Nya Elementar. Deltagarna utgörs av 7 senarelärare och 2 lärare från mellanstadiet. Utvecklingsarbetet handlar om att lära eleverna att ”läsa mellan raderna”. Bland annat jobbade lärarna gemensamt med frågeteknik och att designa en (1) lektion för detta. Hur de gick till väga, hur de tog sig förbi vissa svårigheter samt resultatet så här långt berättar de om i filmen. Riktigt intressant tycker jag att det är att höra deras tankar om vikten av att veta exakt vad man vill eleverna ska få syn på men också att ha olika förhållningssätt. Ibland arbetade de med extrem tydlighet kring hur man ställer frågor, ibland låter de elevernas egna reflektioner styra samtalet. Att de är på väg speglar följande elevcitat: ”Jag tänker mycket mer när jag läser nu”.

Det blev tydligt för mig när jag läste artikeln att Tove, Cecilia och deras kollegor har arbetat väldigt mycket utifrån det som beskrivs i artikeln om textsamtal och det tycker jag känns häftigt. Jag ser fram mot att få följa deras fortsatta arbete i höst!

Referenser:

Filmen med Tove och Cecilias utvecklingsarbete, Nya Elementar: http://pedagogblogg.stockholm.se/tourahagnesten/ (film nr 3 bland våra utvecklingsarbeten)

IRA E-ssentials: Quick Reads for New Ideas: https://www.magnetmail.net/actions/email_web_version.cfm?recipient_id=1524275436&message_id=5624558&user_id=IntReading&group_id=1339407&jobid=20654057

Whats´s new in Literacy Teaching? : http://www.reading.org/general/Publications/e-ssentials.aspx

Mercer, N. & Littleton, K. (2007). Dialogue and the development of childrens´s thinking: A sociocultural approach. New York, NY: Routledge.

Mercer, N. & Dawes, L. (2008). The value of exploratory talk. In Mercer & Hodgkinson (Eds), Exploring talk in school (pp. 55-72). Thousand Oaks, CA: Sage.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.