Top 5 idéer för att börja ett nytt läsår

Jag har tidigare refererat till Lori Oczkus i mina blogginlägg och nu fastnade jag för hennes förslag på hur man börjar ett nytt läsår. Hon beskriver 5 förslag:

 1. Börja med ”lära-känna” uppgifter som låter eleverna börja läsåret ”som om” läraren inte kände dem redan. Viktigt att börja på nytt med nya mål och att inte låta förgivettaganden styra krav och förväntningar.
  Ett sätt är att modellera skrivuppgifter med bestämda ”börjor” som t.ex.
  * I min familj är vi …
  * Jag är bra på att …
  * Jag gillar att …
  * En favoritbok är …
  * Ett TV program jag tycker om är … därför att …
  * Den viktigaste egenskapen hos en vän är … därför att …
  * Jag skulle vilja lära mig spela …
  * En sport/hobby jag skulle vilja syssla med är …
  * I skolan tycker jag om att …
  * Efter skolan brukar jag …
  * Jag vill läsa fler böcker om …
 2. Motivation är en förutsättning för att lyckas som läsare. Oczkus understryker vikten av att modellera ”kärleken” till läsning. Ett förslag är att börja det nya läsåret med textsamtal och firande av olika genrer. Läsning används som belöning.
 3. Ta sig an 1a skoldagen! Eller kanske första veckan. Före sommarlovet låter läraren eleverna skriva brev om läsåret, allt de lärt sig och lite om sådant de uppskattat mest. Dessa brev delas ut till de nya eleverna i början av höstterminen. På så vis kan man bygga upp förväntningar på intressanta, roliga, spännande saker som de kommer att få lära sig, läsa om och uppleva under det kommande läsåret.
  Ett annat förslag går ut på att ta tag i den oro som många känner inför att börja igen efter ledigheten. Gäller för många av oss lärare också. Här kan man läsa dikter eller berättelser om skolstarter och sedan arbeta med känslor. Oczkus föreslår att man kan göra fyrhörnsövningar med ord som rädd, orolig, nervös, förväntansfull. Eleverna får ställa sig i det hörn som bäst passar hur de kände inför att börja skolan igen. De diskuterar i sina respektive hörn hur det kändes för att avsluta med att skriva om det.
 4. Oczkus föreslår körläsning av dikter, sånger och korta textavsnitt. Läraren sätter upp ett varje dag som klassen körläser och samtalar kring. Körläsning är ett bra stöd för de yngstas läsning.
 5. Eleverna bjuds in att låna en bok. Läraren går runt och lyssnar på alla när de läser och antecknar ämnen/böcker/författare de tycker om att läsa, hur de läser och vilka strategier de är bekanta med.

(Lori Oczkus ”Top 5 Ideas to Start the New School Year!” I Reading Today, juli/augusti 2014)

Kanske har du fler och/eller andra idéer på hur du börjar ett nytt läsår med fokus på läsning? I så fall får du gärna dela med dig!

Reading Today finns som Online tidning men för att läsa artiklar behöver man vara prenumerant. Tidningen hittar du här: Reading Today

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.