Multimodala perspektiv på undervisningspraktiken

Igår fick vi en ny duvning i multimodalitet och multimodala termer. Kristina snabbrepeterade den modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter  som finns presenterad i boken ”Se texten!”. Det var semiotiska resurser, verbaltext och modaliteter. En verbaltext är en semiotisk resurs men också en semiotisk modalitet. Termen semiotisk härrör från begreppet tecken. Kristina exemplifierade flitigt. Färgen röd är en semiotisk resurs som signalerar något som till exempel kärlek eller att det är stopp. Så kallade grafiska markörer markerar struktur och blir till läshjälp. Exempel på grafiska markörer är teckenstorlek, kursivering, fetstil och färg.

Vi fick se exempel och ställdes inför frågor som:

  • ”På vilket sätt ser jag vad som är de centrala termerna och begreppen inom just det här området?”
  • ”Vad kan jag utläsa med hjälp av verbalspråk och illustrationer på den här sidan?”

Kristina framhöll att val av resurs och modalitet beror på olika faktorer som exempelvis:

  • situation
  • tillgängliga modaliteter
  • deltagare
  • innehåll
  • värderade modaliteter.

Metaforer och liknelser används för att göra abstrakt innehåll mer konkret, lättförståeligt och tillgängligt. Samtidigt finns det risker med metaforer i och med att de är kulturellt bundna men också förutsätter vissa förkunskaper hos läsaren. Metaforer och liknelser innebär också en risk för missförstånd. Därför ska vi tänka oss för innan vi lämnar ämnesspråket för mer vardagliga metaforer som kan leda tankarna fel.

Fokus för dagens föreläsning och workshop var multimodala perspektiv på läromedel. Vi deltagare hade uppmanats att bidra med exempel ur läromedel som finns  ute på våra skolor. Tyvärr hade ingen hörsammat uppmaningen och tagit chansen att få analysera exempel ur egna läromedel. Nästa gång vi träffar Kristina blir i november och då ska vi titta på elevexempel med våra ”multimodala perspektiv”-glasögon och analysera vad vi ser ur olika multimodala bedömningsaspekter.

Filmen från måndag, 29/9, är nu raderad.

Känner du behov av lite repetition av centrala termer och begrepp kring multimodalitet så skrev jag om det i ett inlägg från 140506. Korta anteckningar från Kristinas föreläsning.

Här kan du ladda ner min kopiering av analysmodellen som jag har sparat ner som PDF-fil. Modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter (ur ”Se texten. Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete”, Danielsson & Selander, 2014)

PS. Har du sett att det nu finns en knapp för att prenumerera på min blogg?!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.