Tankeväckande respons på förra inlägget

Mitt förra inlägg om läsnivåer, automatisering och flyt inspirerade till FB-respons på ämnet läxor. Dessa gav tips om en artikel i Skolvärlden på ämnet läxor vilket i sin tur ledde vidare till Skolverkets stödmaterial till lärare om läxor, vilket egentligen var ursprunget till artikeln. Det jag fastnade för i artikeln var ståndpunkten att läxor ska ha en tydlig koppling till pågående  undervisning, vara väl förberedda,  ha ett klart syfte samt följas upp och efterarbetas på ett sätt som stöder lärandet. Självklarheter, eller hur!? Tydligen inte för alla för annars hade inte detta stödmaterial behövts.

Läxor ska inte handla om att ”göra ikapp” eller förutsätta föräldrarnas medverkan. Alltför många föräldrar har tvingats agera hjälplärare då barnet inte fått den hjälp och det stöd som barnet har behov av. Lärares reflektion är central för allt lärararbete. Ja, reflektion tar tid men är viktig för att säkerställa kvaliteten i lärares arbete. Läxor får inte heller ges oreflekterat.

Skolverkets stödmaterial benar upp  läxor i kategorierna ”olika läxor – olika syften” och beskriver sedan för- och nackdelar med olika läxtyper. Vidare diskuteras olika aspekter på  kvalitet hos läxor samt olika sociala och kulturella perspektiv på läxor. Vid en första snabb genombläddring ser det ut att vara ett bra och användbart material.

Läxor

Skolvärlden: Råden som ska göra läxan mer jämlik.

Skolverket: Läxor i praktiken. Ett stödmaterial om läxor i skolan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.