Ord, begrepp, termer

Här har du de 10 mest högfrekventa orden från 28 ämnesområden och omkring totalt 3,5 miljoner ord: Analysis (analys), benefit (fördel), concept (begrepp), derived (härleda), established (faställd), factors (faktorer), indicate (indikera, tyda på), legal (laglig, rättslig), method (metod), and occur (inträffa).

Högfrekventa ord är sällan något problem. Det är däremot lågfrekventa ord samt ord och begrepp som tillhör skolspråket. RAVE, Robust Academic Vocabulary Encounters, är en del i en större amerikansk undervisningssatsning, instructional intervention, med fokus på att utvidga studenters ordförråd av så kallade akademiska ord och förbättra deras förståelse av akademiska texter; när det gäller yngre elever talar vi om skolspråk.  Vi vet att skolspråket är en utmaning för våra elever. Skolspråket omfattar ord, begrepp, termer och språklig användning som är svårare att förstå och ta till sig. I samband med RAVE skapades också en ordlista med runt 3,5 miljoner ord och termer från 28 olika ämnesområden. Det var de orden du nyss läste. Ord som hör hemma i skolspråket och i ämnesundervisningen.

Forskning (Perfetti 2007; Reichel & Perfetti 2003;  Perfetti & Hart 2002) pekar på att allteftersom jag möter och erfar ord så ackumuleras mängden ord hos mig och jag bygger nya representationer av orden och vad de står för. Dessa representationer baseras på en mängd erfarenheter av ord från många olika sammanhang. Detta gör i sin tur att min förståelse av orden blir mer flexibel och mångfasetterad. Det både tillåter och möjliggör nyanser vilket underlättar min förståelse i nya sammanhang.

Det finns många sätt att arbeta med ord och begreppsförståelse. Inför undervisningen kan det vara klokt att stanna upp och reflektera över frågor som:

  • Hur reagerar mina elever inför ord, begrepp och termer? Lägger de märke till ord, är de nyfikna på ord de ser utanför skolan och som de lär sig i skolan?
  • Undervisar jag som lärare i ord som mina elever troligtvis kommer att möta i andra sammanhang?
  • Belönar jag elevernas ansträngningar med att hitta ord och använda nya ord?
  • Uppmärksammar jag alla nya ord eleverna möter och drar jag in dem i diskussioner kring varifrån orden kommer och hur man kan använda dem?

När vi möter lågfrekventa eller okända ord kan vi lära eleverna att utforska betydelsen genom att använda ledtrådar från t.ex. sammanhanget, meningen före/efter, genom att analysera ordet och dela upp det i delar, härleda betydelsen, slå upp det eller fråga en kamrat eller vuxen. Vi kan fråga oss vilken funktion ordet har i det sammanhang det står i. Vi kan också fråga oss vad det representerar som t.ex. ett verb – något vi gör? ett substantiv – något vi kan ta i? ett adjektiv – hur något ser ut?

Att arbeta med ord, begrepp och termer är något vi gjort i alla tider i undervisningen. Idag ingår detta moment också i flera modeller för undervisning i lässtrategier. I RU, reciprok undervisning, gestaltas detta moment av Nicke Nyfiken och Detektiven. I En läsande klass  kallas de Reportern och Detektiven.

Det finns också svenska forskare som tittat lite extra på detta med skolspråk, facktermer samt ord som är typiska för flera ämnen. Detta återkommer jag till i nästa inlägg.

Referenser:
McKeown, Margaret G. & , Crosson, Amy C. & , Artz, Nancy J. & , Sandora, Cheryl & , Isabel L. Beck(2013). In The Media: Expanding Students’ Experience with Academic Vocabulary. The Reading Teacher, 67(1), 1–9.

Läs mer om: Robust Academic Vocabulary Encounters (RAVE)

Du hittar också en mängd artiklar om skolspråk på Reading Rockets: http://www.readingrockets.org/
Pröva att söka på begrepp som academic language, academic vocabulary, context clues så får du se.

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.