Anmäl dig till 24 nov!

Varför då? Vad gäller det?

Språkutvecklande arbetssätt kan gestalta sig på många sätt beroende på en mängd faktorer som exempelvis åldersgrupp och språklig bakgrund. 24 nov har du chansen att lyssna på två lärare från Skarpatorp som har fokus på Språkutvecklande arbetssätt.

Marie-Louise, åk 1, utgår från elevernas egna berättelsestrukturer och det talspråk som eleverna redan har innan de kommer till skolan. Hon arbetar med PhotoStory, formativ bedömning samt använder bloggen för att utveckla barnens språk-, läs- och skrivförmåga.

Susanna, Sva-lärare åk 7-9, presenterar hur hon och hennes kollegor arbetar med att utveckla olika former för språkutvecklande arbetssätt i SO och NO i senare skolår (åk 7-9).

Nyfiken på att få veta mer!? Då är du, som är lärare i Stockholms kommunala grundskolor, välkommen att anmäla dig. Du hittar också detaljerad information i anmälan.

Anmälningslänken är: Språkutvecklande arbetssätt

Här kan du läsa mer om: Skarpatorpsskolan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.