Lyssna på P1 Skolministeriet från igår tisdag!

Igår tisdag sändes ett intressant program som kan vara värt att diskutera med kollegorna. Skolministeriet är en serie radioprogram om skolan där de granskar och belyser aktuella och viktiga skolfrågor genom reportage, egna undersökningar och fördjupande samtal. I tisdags, 11/11, handlade det om att forskare kritiserar projektet En läsande klass.

Jag har lyssnat på programmet och vill absolut rekommendera alla som är intresserade eller på något sätt berörda av undervisning i läsning och lässtrategier att lyssna på programmet. Det tar ungefär en halvtimme. I programmet medverkade och intervjuades lärare som arbetar med materialet till En läsande klass, Martin Widmark som är initiativtagare till En läsande klass, forskarna Barbro Westlund (lektor Stockholms universitet), Monica Reichenberg (professor Göteborgs universitet) samt Jan Nilsson (lektor vid Malmö högskola).

Jag fäste mig särskilt vid några punkter. För mig är det självklart att lärare själva reflekterar och gör mogna överväganden i metod- och materialval. Äldre och mer erfarna lärare är oftast (inte alltid) bättre på detta än yngre lärare med mer begränsad erfarenhet av undervisning i olika sammanhang, klasser, miljöer och under olika förutsättningar. A och O är alltid att göra ett arbetssätt till sitt eget och anpassa efter undervisningssituation, klass och de individer, dvs. elever, läraren möter. Ett arbetssätt måste sättas in i ett sammanhang. De lässtrategier som En läsande klass arbetar med i sitt material måste givetvis inlemmas i ett integrerat arbetssätt. Enskilda strategier får inte lyftas ut och drillas utan anknytning till sammanhang. Texters innehåll måste alltid stå i fokus och en specifik strategi är endast ett verktyg för att bättre kunna analysera, tolka och förstå innehållet. Detta gäller förstås alla arbetssätt i alla undervisningssammanhang.

Det finns inga quickfix. Läraren måste alltid veta vad hen gör, varför hen väljer ett visst arbetssätt, ett visst material osv. Hen måste alltid ha klart för sig syftet med sin undervisning och varför hen gör på ett visst sätt. Lärare måste ge sina elever förutsättningar för de uppgifter som ingår i undervisningen. Det finns risker med alla material och arbetssätt. En läsande klass är inget undantag.

Monica Reichenberg talade om flera positiva saker hon sett med En läsande klass. Exempelvis att det, efter vad hon själv sett ute i klasser, väcker lust att läsa. Jag har hört många lärare vittna om utmaningen i att väcka elevers lust att läsa. Ett material som faktiskt väcker just lust att läsa är guld värt. En kritik som Monica Reichenberg tar upp är att En läsande klass enbart arbetar med RT, Reciprocal Teaching, eller RU, reciprok undervisning på svenska. Hon hade önskat se att fler lässtrategier hade använts. Min personliga åsikt är att det sällan går att börja med allt på en gång. En lärare vet att man måste börja någonstans. I det här fallet börjar läraren med fem lässtrategier; att förutspå, att ställa frågor att reda ut oklarheter, att sammanfatta och att skapa inre bilder. Dessa fem lässtrategier benämns i En läsande klass: spågumman, reportern, detektiven, cowboyen och konstnären. Det finns många fler lässtrategier och dessa behöver lärare lära känna och använda men det är en bra ingång att börja med de fem som är representerade i En läsande klass.

Jag håller med om varningen för att elever kan bli uttråkade av att enbart arbeta med en viss strategi. Ja, elever blir uttråkade av all enahanda undervisning. En skicklig lärare använder flera material och läromedel, olika medier, olika texttyper, olika arbetssätt och olika organisationsformer för elevernas arbete. En skicklig lärare kan göra dessa avväganden. Däremot riskerar en icke-lärarutbildad och/eller obehörig lärare att upprepa det hen har provat och kan. Det är mycket viktigt att våra lärare är didaktiskt välutbildade och får tid för kollegialt lärande och gemensam reflektion!

Graden av vetenskaplighet diskuterades också. Den diskussionen lämnar jag dock till forskarna att utveckla.

Det jag ser som positivt med den diskussion som förs idag, och delvis beroende på En läsande klass, är det fokus på läsning, undervisning i läsande, olika lässtrategier och didaktiska frågor som detta har gett. I stället för att diskutera elevers brister diskuterar vi kring didaktiska frågor.

Det som är riktigt intressant är frågan ”Hur går vi vidare?” – bidra gärna med dina reflektioner kring den frågan!

Direktlänken till radioprogrammet är: Forskare kritiserar En läsande klass (du kommer till en sida som ser ut som på nedanstående bild – klicka på sidan och lyssna på programmet)

 

skolministeriet

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.