Ett integrerat arbetssätt

är något som krävs även i arbetet med multimodala alster. Tisdag den 10e november hade vi sista omgången med multimodala texter. I alla fall inom vår forskarstödda seminarieserie. Vi fick använda modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter  på ett antal multimodala exempel. Vi arbetade med att bedöma olika aspekter på dessa i diskussionsform. Givetvis ramlade vi dit på att leta fel. Vi fick ta nya tag och göra nytt och göra rätt.  Kristina underströk att det inte går att diskutera bedömning utan att först tala om vilka förutsättningar som har getts. Vi leddes in på att tänka frågor kring hur de visade arbetena skulle kunna utvecklas och hur vi skulle kunna stötta eleven i det. Kristina underströk vikten av att vi arbetar med multimodala frågor utifrån ett integrerat arbetssätt. Detta för att ett fokus på specifika delar av multimodala alster inte ska leda till övningar som tas ur sitt sammanhang. Exempel på olika multimodala aspekter måste ingå i ett större sammanhang, en helhet. Vi kan inte bara träna på att använda ljud eller bild osv. utan ett multimodalt verk utgör alltid en helhet. Delarna måste bedömas utifrån givna förutsättningar och i sitt sammanhang.

Fina exempel på multimodala alster är exempelvis de sagofilmer vi kan se på Skarpatorpsskolans blogg åk 1-3. Kristina tyckte att de var ”stenduktiga”. Ett förslag på utvecklingsområde för den sagofilm vi tittade på och närdiskuterade var musiken. Ja, det är en konst att få alla delarna i ett multimodalt verk att samspela. Kristina formulerade det som att resurserna ska samspela; resurserna kan på olika sätt komplettera varandra.

Ja, det här är sista chansen att ta del av Kristinas föreläsning och workshop kring mulitmodala texter. Filmen raderas vecka 49 som är början av december.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.