Vägar in i läsningen

Det är rubriken på en av modulerna i Läslyftet. Här hittar vi förslag på arbetsgångar och moment, artiklar skrivna av forskare samt filmer. I avsnittet Texten och kontexten finns en film med rubriken Samtal och skrivande – vägar in i läsningen. Jag har just blivit uppmärksammad på att det är en av ”våra” lärare som guidar oss in i hur hon och hennes klass använder samtalet i textbearbetningen för att den lästa texten ska bli en källa till kunskap. Filmen har anknytning till critical literacy och forskaren Karin Jönsson som några av oss har förmånen att få lyssna på i en föreläsning den 15e december; Critical literacy – att få tillträde till ett skriftspråkligt medborgarskap. Det betyder att filmen karaktäriseras av ett ”critical literacy” perspektiv. Tankarna bakom critical literacy perspektivet genomsyras av att textsamtalen ska leda till att eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och påverka sin omvärld men också att förhålla sig kritiskt till olika beskrivningar om omvärlden. Som ”vår” Susanne, läraren i filmen, kommer in på är det viktigt med ett öppet, tillåtande samtalsklimat då klassen kan behöva återkomma till textsamtalets frågor flera gånger och i olika sammanhang. Syftet med textsamtalet är att fånga elevernas engagemang och intresse för texten.

Vill du möta Susanne Dahlgren och hennes klass i årskurs 3 så kan du antingen se filmen i Läs- & skrivportalen  (Läslyftet, Skolverket) eller här:

Källa: Läslyftets Läs- & skrivportalen, Skolverket, 141206.

OBS! Det finns ett fåtal restplatser kvar till föreläsningen 15/12 med Karin Jönsson. Du kan anmäla dig till dessa i kalendariet på PS, PedagogStockholm.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.