Alternativ läslogg

Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs. Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Eleverna såg på läsningen som en uppgift och inte på något de gjorde för nöjes skull.  Inte heller när de faktiskt uppskattade boken de läste. I stället började Sarah prova olika modeller. Det hon fastnade för var att övervaka läsningen via en klasslista. Till att börja med byggde denna på en enkel listning av boktitlarna för respektive elev och vilken sida de hade kommit till respektive dag. Sarah och hennes elever hjälptes  åt med att fylla i listan. Eleverna deltog också i ett boksurr en gång i veckan. Under boksurrs tid fick de först skriva en reflektion kring vad de läste innan de alla delade sina reflektioner i par eller i mindre grupper med sina klasskamrater. Sarah fann att hon fick veta lika mycket om elevernas läsning med skillnaden att eleverna nu själva delade sina tankar och reflektioner om böckerna de läste med kamraterna. Engagemanget och intresset ökade som ett resultat av den nya modellen för läsloggar.

Vi vet från senare tids forskning att tyst läsning i sig inte utvecklar våra elevers läsförmåga. När tiden för tyst läsning också omfattar minilektioner kring lässtrategier och textsamtal blir scenariot ett annat. Eleverna kan få olika uppgifter beroende på dagens genomgång. Uppgifterna kan röra olika strategier som:

  • Prova lässtrategin vi gick igenom.
  • Uppmärksamma hur huvudpersonen agerar och vad som gör att hen agerar just så.
  • Föreställ dig miljön som författaren beskriver så att du i vårt boksurr kan beskriva den.
  • Leta efter en bra början.
  • Lägg märke till ett kapitels tema.
  • Använd sådant du kan för att lista ut vad nya ord betyder. Lägg ett sådant exempel på minnet så du kan berätta om det i vårt boksurr ,
  • Lägg märke till hur en bild eller annan visuell markör hjälper dig att förstå innehållet.

Textsamtalen kan ske i par, smågrupper eller helklass. De kan vara elev- eller lärarledda. Det finns inget one size fits all utan bäst är att använda olika sätt att organisera textsamtalen. Detta återkommer jag till i nästa inlägg där jag kommer att lyfta en del som finns presenterat i en artikel av Gunilla Molloy.

Referenser:

The Reading Teacher (september 2014). Rethinking Reading Logs. Sid. 45.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.