Visar alla blogginlägg från: januari 2015

Vill du veta mer om Läslyftet?

Måndag 12/1 kl. 15-16:15 sänder Skolverket ett webbinarium om Läslyftet.

Så här presenterar Skolverket webbinariet:

”För dig som vill veta mer om Läslyftet! Vi kommer att ge en kort presentation av Läslyftet och bland annat svara på följande frågor:

  •    Vad är syftet med Läslyftet?
  •    Hur fungerar fortbildningsmodellen?
  •    Vad är moduler?
  •    Vem kan ta del av Läslyftet?
  •    Vad gör en handledare?
  •    Hur är det bäst att planera och organisera arbetet i Läslyftet?

  Du har även chans att ställa egna frågor. Webbinariet riktar sig till dig som jobbar i skolan.” (Skolverket 8/1 -15)

Du kan delta i direktsändningen av webbinariet på  måndag 12/1 kl. 15-16:15. Har du annat för dig just då så går det att se sändningen i efterhand.

Det krävs ingen föranmälan och all praktisk  information hittar du via länken här: Skolverkets webbinarium om Läslyftet.

Varför inte titta på webbinariet tillsammans med dina kollegor!?

Kan pojkar skriva?

Därom råder olika mening. Enligt resultat i nationella ämnesproven för åk 3 går det inte så bra: i alla fall inte jämfört med flickors skrivande. Samtidigt har vi nu Katharina Anderssons avhandling Visst kan pojkar skriva! som presenterar andra resultat.

På måndag 12/1 föreläser Katharina Andersson utifrån sin avhandling Visst kan pojkar skriva som bygger på hennes studier av pojkars skrivande. Katharina Andersson är fil.dr. och lektor vid Högskolan i Gävle där hon undervisar i läs- och skrivundervisning inom ämnesgruppen i Svenska språket.

Avhandlingen bygger på tioåriga pojkars texter i nationella ämnesprovet åk 3 och de skrivkompetenser som kan utläsas när inte läroplanens kursplaner styr bedömningen av textens innehåll. Pojkar sägs vara de som presterar sämst vid en jämförelse med flickor. För att visa några av pojkarnas skrivkompetenser används begrepp som intertextualitet, multimodalitet och mottagarmedvetenhet.

”Centrala resultat i avhandlingen är att pojkarna som skriver texter på ett nationellt prov kan skriva i minst två genrer utan att blanda dem eller göra mellanformer och att pojkarna har stor kunskap om andra texter och har stor rörlighet mellan olika slags texter, lästa och sedda texter från teve, film, dator, böcker, spel och tidskrifter, till och med under ett så kulturellt kring gärdat tillfälle som ett prov. Texter som pojken har kunskap om från andra tillfällen kan helt implicit infogas i pojkens egen text, eller explicit skrivas med namn på huvudperson, titel eller annat utpekande. Dessa texter skrivs för att uttrycka och beskriva det provets rubriker anger.” (svenskt abstrakt, Skolporten 2014-08-29)

Intresserad? Det finns ett halvdussin platser lediga.

Datum och tid: 12/1 2015, Insikten 14.30-17.

Lokal: Hantverkargatan 2F (Insikten)

Anmälningslänk: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=79927

Läs mer om avhandlingen på Skolporten: Visst kan pojkar skriva!