Vocab-O-Gram

Ännu ett sätt att arbeta med ord och begrepp. Grundfunktionen är att förutspå olika aspekter av en text som miljö, karaktärer, problem, intrig och upplösning. Läsaren uppmanas också att formulera de frågor hen har om texten och att skriva upp nya ord som hen har funnit i texten.

Vocab-O-Grammet är en matris där läsaren blir tilldelad ett antal ord i en ordbank. Dessa ord ska sedan placeras in där de bäst passar in i matrisrutorna. Uppgiften görs med fördel i par så eleverna får tillfälle att bolla sina tankar om varför ett ord passar ”här men inte där”, vad texten kommer att handla om osv. Till nöds kan ord placeras in flera gånger.

Uppgiften kombinerar diskussioner kring ord och deras innebörd med att behöva kategorisera orden. Diskussionerna under arbetet med att placera ut orden ska leda till att eleverna försöker förutspå vad texten handlar om; de får konstruera berättelsescheman som vore möjliga och tänkbara för orden i ordbanken.

Vocab-O-Gram används inte bara till litterära texter utan även till faktatexter. Idén med Vocab-O-Gram kommer från forskaren Blackhowitz. Vill du gå till ursprungskällan för att läsa mer så har du referensen här:

Blackhowicz, C.L.Z. (1986). Making connections: Alternativs to the vocabulary notebook. Journal of Reading, 29, p. 643-649.

Ett Vocab-O-Gram kan se ut på flera sätt. Här hittar du mitt Vocab-O-Gram att ladda ner/skriv ut och använda: Vocab-O-Gram

Vocab-O-Gram

3 kommentarer

  1. Ulrika, 3 februari 2015

    Hej! Jag undrar över vem som ”bestämmer” vilka ord som ska finnas i ordbanken?

  2. Ulrika, 3 februari 2015

    Vem bestämmer vilka ord som ska finnas i ordbanken och hur bestäms det?

  3. Toura Hägnesten, 3 februari 2015

    Det är läraren som väljer vilka ord som ska skrivas in i ordbanken. Läraren har valt texten som är underlaget och väljer också orden från texten. När alla har arbetat med ordbanken, diskuterat hur de placerat orden och varför samt vad de tror att texten kommer att handla om få de avslutningsvis också läsa texten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.