Close reading = närläsning

Vad är det egentligen? Jag har läst lite olika beskrivningar men känner mig inte helt bekväm med begreppet närläsning.

Närläsning fokuserar texten och inte lässtrategierna. Syftet är att ge läsaren en djupare textupplevelse. Uppmärksamheten ska ligga på själva texten; hur författaren uttrycker, förstärker och utvidgare texten med hjälp av ord och genom språket, berättandet och syntaxen. Meningar, tankar och innehållet packas upp under läsningen. Begreppet packa upp är något Barbro Westlund brukar tala om och jag tycker att det ger en bra bild av läsningens väsen. Närläsning handlar inte bara om vad texten säger utan hur texten fungerar som text. Närläsning är inte en undervisningsteknik utan ett mål. Ett resultat av läsningen som vi strävar efter. Lärarens frågor fokuserar texten, vad den gör med innehållet och läsaren. Eleven som svarar på frågorna ska grunda sina svar i texten. Närläsning kräver oftast ett antal omläsningar där varje omläsning kan ha ett nytt syfte. So far, so good!

Här funderar jag på något jag inte riktigt förstår. Judith Langer talar om att läsaren under läsningen bygger mentala föreställningsvärldar. Dessa är beroende av syftet med läsningen samt textens svårighetsgrad. Langer talar om fyra olika föreställningsvärldar som kan komma i vilken ordning som helst; de har inte en linjär utveckling. Föreställningsvärldarna kan växla vid läsning av samma text. Varje läsning kan ge en ny förståelse av texten. När jag läser om Langers fyra föreställningsvärldar uppfattar jag att väldigt mycket av förståelsen ligger hos läsaren själv. Fokus ligger inte på texten och att utifrån ord, syntax osv. packa upp texten, dvs. att frilägga lager av lager av betydelser som i sin tur leder till en djupare förståelse.

Tillbaka till min fråga för jag vill helt enkelt bli lite klokare i frågan kring närläsning.

Representerar läsning enligt Langers föreställningsvärldar närläsning?

Referenser:

Adler, M.J., & Van Doren, C. (1940).  How to read a book:  The classic guide to intelligent reading.  Touchstone Publishers.

Langer, J. (2005). Litterära föreställningsvärldar.

Shanahans blog: http://www.shanahanonliteracy.com/, 150209.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.