Närmare närläsning?

Nu har jag fått lite hjälp med att utveckla min förståelse av begreppet närläsning. Barbro Westlund understryker vikten av att använda sig av ett professionellt språk. Det kräver att jag arbetar med att utveckla min egen förståelse av olika begrepp. Närläsning är ett sådant begrepp som länge varit lite luddigt för mig. Nu har jag fått hjälp att tänka vidare och här citerar jag ett bidrag.

Närläsning handlar om textanalys och att se vad som verkligen står i en text, att varje mening, varje ord är viktig för hur man förstår, upplever och tolkar texten.

Jag har fått boktips också. Böcker att läsa för att lära mer är Läsa, tolka, förstå (1995) av Ulla Lundqvist. Boken får man låna på bibliotek då den inte går att köpa längre. Boken presenterar ett antal analysmodeller. Man får också en orientering i termer och begrepp man behöver för att tolka och tala om skönlitteratur. Magnus Persson är ett annat tips. Han har skrivit ett antal böcker. En bok av honom är Den goda boken: samtida föreläsningar om litteratur och läsning (2012). Det låter som spännande läsning då den ger en kritisk granskning av våra föreställningar om litteratur, läsning, olika satsningar på läsfrämjande åtgärder osv. Här är ett annat citat från kommentarerna.

Magnus Persson professor i Malmö för fram en läsart ”kreativ läsning” där han menar att den naiva läsningen (lustläsningen) måste kombineras med kritisk närläsning (hur texten är uppbyggd). Magnus Persson för också in begreppet narrativ fantasi som handlar om att föreställa sig och kunna leva sig in i bokens karaktärer och göra perspektivbyten.

Magnus Persson har också skrivit Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen och Skolan och den radikala estetiken (2007). Här diskuterar författaren olika frågeställningar kring just varför läsa litteratur. Jag har bara ”blädderläst” boken på biblioteket och tycker att det ser ut att vara spännande tankar Magnus Persson utvecklar och diskuterar. Begreppet kreativ läsning ser ut att handla om frågor kring hur, vad och varför man ska läsa. Absolut värt att fördjupa sig i men just nu har jag inte tiden, tyvärr.

Jag tog också upp Judith Langer i förra inlägget (10/2). Langers fyra föreställningsvärldar ger oss ett verktyg för att se på skönlitterär läsning. Jag får bekräftat att min tanke att just fjärde fasen, överblicksfasen, kan ses som närläsning. Det är i överblicksfasen läsaren inriktar sig på de litterära dragen i texten. Läsaren tar rollen som kritiker.

Timothy Shanahan nämnde jag som referens i förra inlägget. Han skriver både i sin blogg och på Reading Rockets webbplats om närläsning under rubriken A Close Reading of a Close Reading Video. Han har faktiskt skrivit 26 inlägg om close reading så här kan man följa hans utgångspunkter.  Shanahan redogör för varför videon som sägs visa närläsning inte gör det. Vill du själv gå vidare så hittar du videon på Reading Rockets. Vill du inte leta runt så har du den här.

Shanahans bemöter videons förmodade illustration av närläsning utifrån fyra punkter:

  1. The video says close reading is an “instructional strategy.”
  2. The video indicates close reading helps students “conquer complex text.”
  3. The teacher reads the text to the students.
  4. Close reading requires multiple readings of a text.

Det är intressant att jämföra hans argument med den faktiska videon. Shanahan skriver att närläsning är ett sätt att läsa som omfattar mer än att bara hitta textens huvudbudskap och viktiga detaljer. Omläsningen vid närläsning handlar om att läsa om texten på ett nytt sätt, att få syn på hur nya aspekter och delar läsaren inte lade märke till vid första läsningen påverkar förståelsen av texten.

Du hittar hela hans inlägg här: Close Reading: A Video Replay.

Att se videon, läsa Shanahans inlägg samt titta på hans PowerPoint som också ligger där tillsammans med inlägget har gett mig mycket att ta med mig vidare för fortsatt funderande kring närläsning. Sista bilden i PP:n sammanfattar mycket kort innehållet.

OBS! Bilden är länkad och tar dig direkt till Shanahans PowerPoint.

Vare sig läraren eller undervisningen som visas i videon kritiseras utan det är kopplingen till närläsning som Shanahan anser visa på en felaktig förståelse av begreppet närläsning.  Enligt Shanahan illustrerar inte videon närläsning.

Ja, det här är en tråd jag gärna skulle diskutera vidare! Varsågod och bidra med kommentarer. Tack också till Britta, Rolf med flera som delat med sig av sina tankar och kunskaper i ämnet.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.