Var först med att tala om ALK!

Jag tippar att ALK blir årets begrepp för alla initierade. Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling och forskare vid Stockholms universitet, skriver tre nya böcker. Den första vänder sig till lärare i senare skolår. Boken ges ut i april. Titeln är: Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse. Enligt NoK webbsida kommer den version som vänder sig till åk 4-6 att ges ut i juli -15 och den som vänder sig till åk FK-åk 3 kommer ut i oktober. Samtliga böcker har samma titel med en enkel angivelse som ringar in vilka årskurser respektive bok vänder sig till. Tidigare har Barbro Westlund gett ut boken ”Att undervisa i läsförståelse”.

Nu undrar du förstås: Vad är Aktiv Läskraft (ALK)? Vi som var åhörare på föreläsningen blev invigda i begreppet ALK. Imorgon hoppas jag att kunna lägga upp filmen på föreläsningen. Grundfrågan kvarstår, dvs. den som Barbro väckt tidigare: Hur kan man som lärare undervisa för att utveckla sina elevers läsförståelse?

Barbro startade med att låta oss fundera över en jämförelse mellan läsning och en blommande trädgård. Det kom många tankar om vad som krävs för att det ska prunka i landen och i nästa steg vad som krävs för en god språk- och läsutveckling. I föreläsningen förklarade Barbro både teoretiskt och genom praktiska modeller vad förhållningssättet Aktiv Läskraft står för, både utifrån ett lärar- och elevperspektiv. Barbro tog upp betydelsen av att läraren är medveten om sin egen kunskapssyn, förstår läsförståelse som en ämnesspecifik färdighet och hur lärare kan arbeta med bilderböcker som cross-over-litteratur (litteratur som passar för både yngre och äldre läsare). Föreläsningen vände sig i första hand mot högstadiets och mellanstadiets lärare.

ALK åk 7-9

ALK åk 4-6

ALK åk 3-6

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.