Adrienne Gear!?

Adrienne omsätter aktuell forskning inom läs- och skrivutveckling till konkret handling i klassrummet. Här kanske du frågar dig vilken forskning hon stöder sig på!? P. David Pearson är en ledstjärna. Han är känd för sin forskning från 1980-talet men du hittar artiklar av honom från senare år också. För er som läst Barbro Westlunds avhandling Att bedöma elevers läsförståelse  (Westlund 2013) så hittar ni både Adrienne Gear och David Pearson i referenslitteraturen. Pearson refereras flitigt i kapitlet Förankring i tidigare forskning  (Westlund 2013, s 32-75), för den som vill bekanta sig med honom lite närmare.

Adrienne Gear visar hur lärare i British Columbia, Kanada, arbetar med strukturerad och explicit undervisning i läs- och skrivstrategier. Genom att utgå från fem läsförståelsestrategier för faktatexter beskriver hon hur dessa konkretiseras i lektioner som aktiverar eleverna och ger dem verktyg för att ta ansvar för sitt eget lärande.

Adrienne går in på hur:

  • man lär eleverna att läsning är att tänka
  • man lär eleverna att vara medvetna om sitt tänkande
  • man kan tillhandahålla ett konkret visuellt verktyg som hjälp för att lära ut de fem förståelsestrategierna
  • dessa kan användas för att även förbättra skrivundervisningen
  • man integrerar läsundervisning med ämneslärande
  • man förändrar sitt eget och sina elevers sätt att tänka

Vill du läsa mer om Adrienne? Besök hennes webbsida Reading Power.

Adrienne har också en blogg, readingpowergear.

Snart kommer det information och anmälningslänk till föreläsningen med Adrienne!

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.